Yapı ruhsatlarında artış

Yılın ilk altı ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6'lık bir artış kaydedildi

Yapı ruhsatlarında artış

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6'lık bir artış yaşandı. Yapı İzin İstatistikleri Ocak-Haziran 2014 İstatistiklerini açıklayan TÜİK'e göre, yapı ruhsatındaki artışla birlikte yüzölçümü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.8, değer yüzde 50.4, daire sayısı ise yüzde 27.4 oranında artış gösterdi. Yapı Ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümünü 112.6 milyon metrekare olarak açıklayan TÜİK'e göre, bu pay içerisinde konut payı yüzde 56.7 ve 63.8 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Diğer kısım ise 29.9 milyon metrekare ile konut dışı, 18.9 milyon metrekare ile de ortak kullanım alanlarından oluştu. 

Özel sektör payı yüzde 88'in üstünde
Yapı  sahipliğine  göre, özel  sektör  99,5  milyon m²  (%88,3)  ile  en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon m² (%10,0) ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 431’i özel sektör, 21 bin 344’ü devlet sektörü ve 7 bin 745’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre dağılım
İllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 11,0 milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Tunceli ve Ardahan oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 41 bin 900 adet (%8,0) ile Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Muş ve Hakkari oldu.

Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümü %39,9 arttı
2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların bina sayısı %34,5, yüzölçümü %39,9, değeri %56,3, daire sayısı %32,4 oranında arttı. 

Yapıların   toplam   yüzölçümü   82,9  milyon m2  iken;  bunun  49,4  milyon m²’si  (%59,6)  konut,  21,1 milyon m2’si (%25,5) konut dışı ve 12,4 milyon m2’si (%14,9) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 58,4 milyon m² (%70,5) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,9 milyon m² (%5,9) ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı  sahipliğine  göre, özel  sektör  72,7  milyon m²  (%87,7)  ile  en  büyük  paya sahip oldu. Bunu 8,1 milyon m² (%9,7) ile devlet sektörü ve 2,1 milyon m² (%2,5) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 414 bin 632 dairenin 378 bin 421’i özel sektör, 26 bin 685’i devlet sektörü ve 9 bin 526’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 16,9 milyon m2 (%20,4) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8,8 milyon m² (%10,6) ile Ankara, 4,4 milyon m² (%5,3) ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Batman, Bayburt ve Muş oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 85 bin 877 adet (%20,7) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 40 bin 547 adet (%9,8) ile Ankara ve 23 bin 42 adet (%5,6) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Batman, Bayburt ve Muş oldu.