Yargı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taktı

Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararının ardından, Danıştay da, SİT alanları üzerine kamu binası yapımına izin veren Koruma Kurulu "ilke kararını" oy çokluğu ile bozdu

Yargı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taktı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin başvurusunu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili olarak önemli bir karara imza attı. Kurul, sit alanına saray yapılmasının önünü açan Koruma Kurulu ilke kararını bozdu. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın "kaçak" sıfatıyla imtihanı
Süreç, Kültür Varlıkları Korumu Kurulu'nun Atatürk Orman Çiftli arazisi üzerine büyük tartışmalarla inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararının ardından aldığı bir karara ilişkin düzenlemesiyle başlamıştı. Kurul, 271 sayılı ilke kararını değiştirmiş ve "koruma amaçlı imar planları olmadan tarihi sit alanlarında komu binalarının yapılabileceği" kararını uygulamaya almıştı.

Mimarlar Odası Mahkemeye taşıdı
Koruma Kurulu'nun kararına Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin itirazlarını değerlendiren Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu, oy birliği ile Koruma Kurulu'nun ilke kararını bozdu. Kararla birlikte Sit alanlarına yapılan kamu yapılaşmasının da önüne geçilmiş oldu.