Yargı kararıyla kışlaya ve camiye doğru

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın yapımını engelleyen mahkeme kararından sonra, Taksim'e cami ve Galatasaray katlı otopark projelerine dayanak oluşturan imar planlarının iptaline ilişkin kararları da bozdu

Yargı kararıyla kışlaya ve camiye doğru

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası inşasını engelleyen mahkeme kararının ardından, Taksim Camii ve Galatasaray katlı otopark gibi projelerin yapımına olanak tanıyan Beyoğlu imar planlarının iptali kararını da bozdu. Danıştay 6. Dairesi, söz konusu imar planlarına ilişkin bilirkişi raporunun "bilimsel" niteliğe sahip olmadığını iddia etti. 

Danıştay'dan arka arkaya bozma kararları
Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği tarafından, İBB'nin 2011 tarihli Taksim cami projesi ve Galatasaray katlı otoparkı dahil çok sayıda projeye dayanak oluşturan imar plan iptali için açılan davada İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, başvuruya olumlu yanıt vermişti. Mahkeme, 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı"nın iptaline karar vermişti.

Yargı kararıyla kışlaya ve camiye doğru

Danıştay'da "bilimsel olmayan bilirkişi raporu açıklaması"
10'uncu İdare Mahkemesi'nin kararının üst mahkeme olan Danıştay 6. Dairesi'ndeki görüşmesi ise 10. İdare Mahkemesi'nın kararı bozuldu. Danıştay "planların iptalini gerektirecek bir durumun olmadığını", bilirkişi raporunun bilimsel verileri içermediğine dikkat çekti. Danıştay kararında, buna ek olarak bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine varılmadığı belirtildi.

Topçu Kışlası kararı da aynı nedenle bozulmuştu
Danıştay'ın 31 Mart 2015 tarihli Topçu Kışlası ve Beyoğlu imar planları iptaline ilişkin kararlarda aynı gerekçeyi sunması ise dikkat çekti. Böylece, Danıştay her iki davada da "bilirkişi raporunun bilimsel veriler içermediği" gerekçesiyle bozma kararı almış oldu. 
 

Proje Bilgisi: Topçu Kışlası