Yaşanabilir kentler için yerinde dönüşüm

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği işbirliği ile düzenlenen'2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi' bugün başladı

Yaşanabilir kentler için yerinde dönüşüm

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği işbirliği ile düzenlenen '2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi' bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ve Harita Mühendisleri İşadamları Derneği desteği ile yarın da devam edecek olan etkinlik Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda düzenleniyor.

"2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014"
Organizasyon,  inşaat ve finans sektörünü, yerel yönetim temsilcilerini, kamu ve özel sektör profesyonellerini ve akademisyenleri,kentsel dönüşümün mevcut durum tespitini değerlendirmek, kentsel dönüşümün uygulandığı ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir tartışma platformunda bir araya getiriyor.

Kentsel dönüşümde toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan, kentsel dönüşüm sürecinde medyanın ve sürecin içinde yer alacak olan kentsel dönüşüm firmalarının bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak olan zirvede; "Mevcut Durum Değerlendirmesi", "Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans Boyutu", "Kentsel Dönüşümde Gelişen Sektörler", "Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği", "Kentsel Dönüşüm Projeleri Sosyal Etki Değerlendirilmesi(Sed) Önemi", "Kentsel Dönüşümde Değerleme Yaklaşımları", "Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm", "Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri", "Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Medya Boyutu", "Toplum ve Birey Açısından Kent Kültürü", "İnsan Odaklı Kentsel Dönüşüm Önerileri", "Sürdürülebilir Yaşam Ortamı Sağlamak", "Gyo Ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Finansman", "Kentsel Dönüşümün Vergi Boyutu", "Dünyada Ve Türkiye'de Alternatif Gayrimenkul Yatırım Araçları", "Kentsel Dönüşümde Algı Yönetimi" konuları ele alınacak

Kamu ve özel sektör temsilcileri, inşaat ve finans sektörü yöneticileri, Türkiye'de kentsel dönüşümü uygulayan belediye başkanları ve akademisyenler gibi değerli konuşmacıların yer alacağı zirve iki gün boyunca devam edecek oturumlardan oluşuyor.