Yassı çelik sektöründe güç birliği

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi uygulamasını eleştirdi

Yassı çelik sektöründe güç birliği

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı mamüle uygulanan gümrük vergisi uygulamasının, cari açık ve enflasyon yükseltici, piyasa bozucu ve sektörler arası servet transferine yol açan bir yapısal bozukluk olduğunu belirterek: '15 bin ihracat mücahidi bu yükü kaldıramaz. Gümrük vergisinin yassı çelik mamullerinden kaldırılmasını talep ediyoruz.' şeklinde konuştu. 

'10 milyon ton yassı çelik üretiliyor'
Türkiye'de 14 milyon ton yassı çelik tüketimi, 10 milyon ton üretim mevcut ve bu üretimin 2 milyon tonunun ihrac edildiğini kaydeden Ali Eren, 'Dolayısı ile Türkiye'de 6 milyon ton yassı çelik ithalatına ihtiyaç var. Gümrük vergisinin kalkması, metal ihracatını artıracak, enflasyon ve cari açık azalacaktır" diye konuştu.

Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren

'Rekabet gücümüz azalıyor'
Türkiye'de yassı çelik ürünleri ithalatına, yassı çelik cinslerine göre yüzde 9-10 oranlarında gümrük vergisi uygulandığını söyleyen Ali Eren, uygulanmakta olan gümrük vergileri nedeniyle iç piyasada yassı çelik fiyatlarının dünya piyasalarına göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu belirtti. Eren, yassı çelik ürünlerine uygulanan vergilerle yerli üreticilerinin de fiyatlarını aynı nisbette artırdığını belirterek: 'İç piyasadan alınan hammadde fiyatları da yükseliyor. Maliyetlerimizde direkt olarak yüzde 10 artışa neden olan bu durum nedeniyle rekabet gücümüz azalıyor. Eğer bir koruma yapılacaksa hammadde ve yarı mamul ithalatına karşı değil nihai mamul ithalatına karşı yapılmalı. Dünya piyasa fiyatlarından hammadde teminini engelleyen düzenlemeler sektörlerimizin rekabet gücünü azaltmaktadır. Şayet, bazı ülkelerden dampingli veya devlet teşvikli yassı çelik ithalatı söz konusu ise bunu engellemenin yolu o ülkelere anti damping vergisi veya telafi edici vergi uygulamak olmalıdır. Yassı çelik sektörünü koruyalım diye tüm üçüncü ülkelerden ithalata gümrük vergisi uygulamak bu ürünü hammadde olarak kullanan sektörler için olumsuzluk yaratmakta ve sektörlerimizin gelişimini engellemektedir" dedi.

'Türkiye'deki yassı çelik üretimi ihtiyacı karşılamıyor'
Türkiye'de yıllık ortalama 10 milyon Ton yassı çelik üretimi olmasına rağmen tüketimin 14 milyon ton olduğunu belirten Ali Eren, "Üretimin yaklaşık 2 milyon tonluk kısmının ihraç edildiği göz önüne alındığında ihtiyacı karşılamak için 6 milyon ton civarında bir ithalatın yapılması gerektiği görülüyor. İç piyasadaki üretimin ve talep edilen bazı çelik vasıflarının yetersiz olması nedeniyle, yerli yassı çelik üreticileri siparişlere yetişemiyor ve verilen siparişleri ancak 3-4 ay sonra karşılayabiliyor. Bu da platform üyesi sektörlerimizin hammadde temininde sorun yaşamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.