Yavaşla ve Keşfet

Şehrine Ses Ver oluşumu, 8-30 Kasım tarihleri arasında "Yavaşla ve Keşfet!" başlıklı haftasonu atölyeleri düzenliyor

Yavaşla ve Keşfet

Yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda çalışmalar yürüten Şehrine Ses Ver oluşumu, 8-30 Kasım tarihleri arasında "Yavaşla ve Keşfet!" başlıklı haftasonu atölyeleri düzenliyor.

Şu ana kadar yaratıcı pratiklerin katılımıyla, 2 atölye, 1 forum ve 1 yaz okulu gerçekleştiren oluşumun "Yavaşla ve Keşfet" başlıklı yeni atölyesi, hızlıca geçip gittiğimiz Beşiktaş ve Üsküdar'daki yaşama alanlarını keşfedip ifade etmeyi amaçlıyor.

2. İstanbul Tasarım Bienali'nin paralel etkinlikleri arasında yer alan ve kamusal açık alanlarda hafta sonları yapılacak olan atölye çalışmasına, konuya ilgi duyan herkes katılabilir. 


Atölye Programı:

8 Kasım 2014
14.00 Buluşma (Tüm ekipler)
Tanışma
Program amaçları
Ekiplerin kurulumu
Çalışma alanları ve konular
Alanlara dağılma ve ön keşif

9 Kasım 2014
10.00- 13.00 Üsküdar buluşma
14.00- 17.00 Beşiktaş buluşma
İlk iki saat: 5 Keşif ögesini tanımlama
- Keşif paylaşım paneli tasarımı (taşınabilir)
Eskiz, fotoğraf, video, söyleşi, resim, karikatür vb.
Son bir saat: Tanımlanan keşif ögelerinin tartışılması
Ortak dil arayışı

15 Kasım 2014
10.00- 13.00 Üsküdar buluşma
14.00- 17.00 Beşiktaş buluşma
Tek keşif ögesi seçimi
Detaylı araştırma / söyleşi

16 Kasım 2014
10.00- 13.00 Beşiktaş buluşma
14.00- 17.00 Üsküdar buluşma
Ekiplerin keşifleri ve gösterimleri üzerine ortak akıl yürütme
Dün, bugün, gelecek

22 Kasım 2014 
Üsküdar Günü

23 Kasım 2014 
Beşiktaş Günü
Karşı kıyı misafirliği
5 keşif <<>> 5 keşif
Karşılıklı konuşma, dialog
Ortak imgelerin pekiştirilmesi ya da ayrışması
SENARYO-GELECEK İMGELEMİ

 

"Şehrine Ses Ver" hakkında:

Şehrine Ses Ver, yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda çalışmalar yapar. Yaklaşık bir senedir var olan oluşum, "tasarım"ı, ihtiyaç temelli toplumsal bir dönüşüm aracı olarak görür. Kentlerin ve toplumların evrilerek güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel karakteristikleri keşfedip yaşatmak; toplumsal iletişimi ve farkındalığı arttırmak; ortak dil ve ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmak önemsediği konular arasındadır. Bu doğrultuda, çeşitli pratiklerden istekli insanları bir araya getirir, yaratıcı bir ortam hazırlar ve paydaşlarla bir ağ kurar.

Kent, içinde yaşayanlarla birlikte canlı bir sistem oluşturur. Kentin, yerin veya toplumun niteliklerini var edebilmesi, kendini farklı ve anlaşılabilir yollardan ifade etmesi ile mümkündür. Dünya tarihindeki ilk yerleşimlere ev sahipliği yapan, binlerce yıllık insanlık tarihine uzanan Anadolu topraklarında, çeşitlilikten beslenen bir kültürel devinim vardır. Hedefimiz, bu yolda, kentin ana imgelerinden "karşılıklı konuşma" ve "üretim" kavramlarını disiplinlerarası düzeyde ve yerel bağlarla işleyebilmektir.