YEM Yayın’dan yeni kitap

YEM Yayın’dan çıkan Çizimlerle Taşıyıcı Sistemler / Şemalar, Sistemler ve Tasarım kitabı, Francis D.K. Ching ve meslektaşları tarafından hazırlanmış temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor

YEM Yayın’dan yeni kitap

06 Kasım 2013 / emlakwebtv
YEM Yayın’ın yeni kitabı Çizimlerle Taşıyıcı Sistemler / Şemalar, Sistemler ve Tasarım raflardaki yerini aldı.

Francis D.K. Ching ve meslektaşları tarafından hazırlanmış temel bir başvuru kaynağı
Çizimlerle Taşıyıcı Sistemler / Şemalar, Sistemler ve Tasarım, mimari tasarım/bina bilgisi, taşıyıcı sistem/yapı bilgisi konularında çoksatan eğitim kitaplarının yazarı Francis D.K. Ching ve meslektaşları tarafından hazırlanmış temel bir başvuru kaynağı.

Bina yapım sürecinin temel unsurlarından olan taşıyıcı sistemler, mimarların hâkim olması gereken zorlu konular arasında yer alıyor. Mimari tasarım projelerinin uygulama süreçleri inşaat ve statik mühendislerinin danışmanlığında yürütülse bile, bina tasarımı yapmak için mimarların da taşıyıcı sistem kuramı ve analizi konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. Çizimlerle Taşıyıcı Sistemler / Şemalar, Sistemler ve Tasarım kitabı, binanın taşıyıcı sisteminin –yapı elemanlarının sistem içinde şema, oran ve ölçekle bütünleşmesinin– mimari tasarımın temel unsurlarıyla olan ilişkisine dikkat çekerek taşıyıcı sistem tasarımına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Kitapta konular üç ana başlık halinde ele alınıyor:
– Taşıyıcı sistem tasarımı için uygulamaya yönelik karşılaştırmalı rehberlik
– Bina tasarım sürecinin bir evresi olarak taşıyıcı sistem tasarımı
– Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının tarihsel gelişimi

“Biçimsel ve mekânsal kompozisyon”, “bina programına uygunluk”, “farklı bina yapım sistemleriyle uyumluluk”, “yönetmeliklere uygunluk” gibi konuların kapsamlı olarak incelendiği kitap, mimarlık öğrencilerine ve meslek profesyonellerine mimari tasarımla ilgili bilinçli kararlar alma imkânı sunuyor. Ele alınan konular, taşıyıcı sistemlerin esaslarını gösteren Francis D.K. Ching imzalı çizimler eşliğinde kolayca kavranabilir hale getiriliyor.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: “Taşıyıcı Sistemler”, “Taşıyıcı Sistem Şemaları”, “Yatay Açıklıklar”, “Düşey Boyutlar”, “Yanal Kararlılık”, “Geniş Açıklıklı Yapılar”, “Yüksek Yapılar”, “Sistemlerin Uyumu”.