Yeni dönüşüm yasası Başbakanlıkta

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, kentsel dönüşümün hızlanması adına hazırlanan yasa tasarısının Başbakanlığa sunulduğunu söyledi

Yeni dönüşüm yasası Başbakanlıkta

Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi ve dönüşümde daha hızlı ve kararlı adımlar atmak adına geliştirilen yeni yasa Başbakanlığa sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, bakanlık olarak kentel dönüşümün hızlanması adına bu yasayı hazırladıklarını belirterek: "Amacımız hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmaktır." dedi

Kentsel dönüşüm yasası Başbakanlığa sunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, yeni kentsel dönüşüm yasasının hazırlandığını ve Başbakanlığa sunulduğunu söyledi. 5. Her Yönüyle Ulusal Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ceylan: "Hedefimiz riskli gördüğümüz, riskli yapı olarak nitelendireceğimiz 7 milyon 500 bin adet konutun, her yıl en az 500 binini dönüştürmek. Bu 500 bin adet dönüşümü yapmak kolay değil, bunun önemli bir bölümünü de İstanbul ve çevresinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Yeni yasanın amacı: Hedeflere hızla ulaşmak

Kentsel dönüşüm alanında çok sayıda sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya geldiklerini ve hedeflerinin bu konudaki sıkıntıları ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Ceylan: "Amacımız hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşmaktır." ifadelerini kullandı? Ceylan, Türkiye ve dünyada 1950'li yıllardan itibarın sanayileşmenin getirdiği bir sonuç olarak kente göçün kentsel dönüşümün kökensel karşılığı olarak gözüktüğünü de belirterek: "Kentleşmenin hızlanması ve Türkiye'nin de bu hızlı kentleşmeye hazır olamaması, planlı bir şehirleşme ve kentleşme olgusunu yaşayamamış olması nedeniyle maalesef çarpık, plansız, yetersiz yapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte hızlı bir kentleşmeyi ülkemiz yaşamış oldu" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün gündeme gelmesinin esas nedeninin hızlı kentleşme, plansız şehirleşme ve çarpık yapılaşma olduğunu da belirten Ceylan: "Şu ana kadar kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, 5 yıllık bir süreç içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin konutu dönüştürebilmişiz. Halbuki ülkemizde şöyle bir gerçek var; yaklaşık toplamda 22 milyon civarında tahmin ettiğimiz bağımsız birim sayısının üçte biri, riskli yapı niteliği taşıyor." dedi. 

Nüfusun üçte ikisi 2050'de şehirlerde yaşayacak

Türkiye'de nüfusun kentlere doğru göç eğilimi içinde olduğunu ve bu sürekliliğin önümüzdeki yıllarda da sürmesinin beklendiğini dile getiren Ceylan 1950'li yıllarda nüfusun yüzde 25'lik kesiminin şehirlerde yaşamakta iken 2017 itibarıyla bu oranın yüzde 90'lara ulaştığını vurguladı. Ceylan, kentlerdeki devasa hareketliliği anlamlandırmak ve gelecek tasarrufu üzerinde çalışmak gayesi ile çalışmalar yürüttüklerini de belirterek: "2009 yılında yaşam kalitesi, afetlere duyarlı yerleşim, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel dönüşüm ve teknik ve sosyal altyapı, yerel kalkınma, şehircilik bilinci, katılım ve yerel yönetimler konularında çok kapsamlı çalışmalar yapılmıştır" dedi.