Yeni imar kanunu sektöre ne kazandırır?

Hükümet "Yeni İmar Kanunu" çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılının başında hazır olması planlanan kanun ile birlikte ada bazlı kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesi bekleniyor.

Yeni imar kanunu sektöre ne kazandırır?

Yeni İmar Kanunu ile ilgili çalışmalara hız veren Hükümet, 2017 yılının başına dek kanunun uygulanabilir hale gelmesini hedefliyor. Yönetmeliklerin netlik kazanması ve kentsel dönüşümde ada bazlı uygulamalara geçmek gibi yenilikler içeren tasarının, sektörün önemli sorunlarını da gidermesi hedefleniyor. 

Ada bazlı dönüşüme geçiş
Yeni İmar Kanunu'nun getireceği en önemli yenilik, parsel bazlı kentsel dönüşümden ada bazlı dönüşümen geçiş olacak. Riskli binaların yıkımı ve yeniden yapımı sürecinde ciddi tartışmalara neden olan parsel bazlı dönüşüm uygulamasının yerine geçirilecek ada bazlı dönüşümle birlikte parsellerin birleştirilmesi ve ada bazlı dönüşümün esas olması hedefleniyor. Böylece şehir planlama ve şehir donatı alanlarının artırılması gibi uygulamaların da önünün açılması planlanıyor. 

Yönetmeliklerdeki belirsizlik giderilecek
Yeni İmar Yasası'nın sunacağı en önemli yenilik ise mevcut sistemde yer alan ve hesaplamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi olacak. Düzenleme ile mevcut alan hesabının yerel yönetimlerde birbirinden farklı uygulamalara yol açan karakteri de düzeltilecek. Belediyeler arasındaki ölçüm tutarsızlıklarının giderileceği yeni düzenleme ile teknik sorunların giderilmesi yolunda da önemli adımlar atılmış olacak. 

Diğer taraftan yeni yasa ile birlikte emlak rayiç bedelleri hususunda da yenilikler getirilecek. Yürürlükteki uygulamanın belediyelerin emlak rayiç bedellerini farklı şekillerde belirlemesine neden olan rayiç bedeller üzerindeki anlaşmazlıkları da gidermesi bekleniyor.