Yeni imar yönetmeliğinde son dakika hamlesi

Yeni imar yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni yönetmeliği yürürlüğe girmesinden bir gün önce önemli değişiklikler yaptı

Yeni imar yönetmeliğinde son dakika hamlesi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise gerçekleştirdiği son dakika hamlesi ile yeni imar yönetmeliğinde dikkate değer değişiklikler gerçekleştirdi. Değişiklikler içinde en dikkat çekeni, riskli binaların dönüşümünde hak sahipleri ve firmaları memnun eden, yüzde 25 ek imar avantajını noter onayı şartına bağlayan düzenleme oldu

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler

30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, başta kentsel dönüşüm olmak üzere önemli değişiklikler içeriyor. Yönetmelik içinde yer alan en önemli değişim ise 14. maddenin 3 ve 4. fıkralarında tanımlandı. Bu maddelerde şu ifadelere yer verildi:

"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.” 

Ek inşaat hakkı kalıcı hale geldi

Söz konusu madde ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhakesi ile sektör temsilcilerinin sık sık bir araya gelmesine yol açan gerilim de sonlanmış oldu. Yayınlanan değişikliğin yalnızca evi dönüşüme giren vatandaşlara değil, aynı zamanda o projeyi yapan inşaat şirketine önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, böylece ek imar aavantajının kalıcı hale geldiğini söyledi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'e açıklamalarda bulunan Kiraz, bu haktan yararlanmanın istisnası bulunduğunu da belirterek, sadece, riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alana girmiş maliklerin 2/3 çoğunluğu ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlemiş olmaları halinde bu haktan yararlanabileceklerini ve bu kapsamda yapı ruhsatı talep edenlerin de 1 Ekim 2017'den önceki yönetmelik kapsamında sonuçlandırılacağını vurguladı. 

Emsal dışı alan sınırı istisnaları

Yeni yönetmelikte sektörü çok yakından ilgilendiren bir diğer değişiklik ise emsal dışı alan sınırının yüzde 30'da kalmasına karşın buna istisnaların getirilmiş olmasını içeren 2. Madde 8. fıkra oldu. Buna göre, emsal harici tüm alanların toplamının, parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30'unu aşamayacağı belirtilse de, emsal harici alanlara eklemeler yapıldı. İlgili maddeye göre emsal harici ilan edilen alanlar şu şekilde belirlendi: 

- Zorunlu otopark alanlarının 2 katı,
- Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,
- Konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının % 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler,
- Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 metrekaresi, konut dışı yapılarda 300 metrekaresi,
- Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar,
- Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 metrekaresi,