Yeni imar yönetmeliğine uyum için üç ay süre verildi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişti. Devlet, inşaat sektörüne yeni sürece uyum için üç aylık süre tanıdı

Yeni imar yönetmeliğine uyum için üç ay süre verildi

Hükümet, inşaat sektörünü çok yakından ilgilendiren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişikliğini gerçekleştirdi. İnşaat sektörüne ve arsa sahiplerine, yeni yönetmeliğe uyum için üç aylık süre tanındı. 

Uyum için üç ay süre
Devletin daire ve arsa sahiplerine olduğu kadar inşaat sektörüne de yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği sonrasında getirilen yapılaşma düzenine uyum için üç aylık süre tanıdığını söyleyen Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, kalan süre içinde arsa sahipleri ve inşaat müteahitlerinin inşaat ruhsatı alma yarışına gideceklerini dile getirdi. 

Uyum süresi keşke 6 ay olsaydı
Sektöre tanınan sürenin 1 Ekim 2017 tarihine kadar geçerli olacağını açıklayan Öngören "Hem kentsel dönüşüme başlamış olan yapılar açısından ve hem de normal inşaat çalışmaları açısından üç ay boyunca ilgililer daha önce yaptıkları hesaplar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayıp, inşaat ruhsatlarını eski yönetmelik hükümlerine göre alabilecekler. Böylece daha önce yapılmış olan daire büyüklükleri hesabı bozulmayacak ama keşke uyum süresi altı ay olsaydı" ifadelerini kullandı

Yeni yönetmelik ne getiriyor?
Öngören, Hazırlanan yeni imar yönetmeliğinin 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten sonra yeni ruhsat alacak inşaatlar için önemli değişikliklerin hayata geçirileceğini de belirtti. 1 Ekim 2017 tarihiden itibaren tüm Türkiye'de yeni yönetmeliğin uygulamaya alınacağını da vurgulayan Öngören

"Ancak belediyeler bu Yönetmelikteki temel yapılaşma koşullarını değiştirmemek kaydıyla kendi il ve ilçelerinin mimari özellik, kat adedi, bina cephesi ve boya gibi unsurlarda ortaya çıkan imar yönetmeliği de hazırlayabilecek..." şeklinde konuştu.