Yeni KDV oranları TOKİ’yi de vurdu

Haksız rekabet doğmasın diye, konutta yeni KDV düzenlemesi, TOKİ konutları için de geçerli olacak

Yeni KDV oranları TOKİ’yi de vurdu

9 Ocak 2013
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından ortaya atılan iddialara cevaben yapılan açıklamada TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan konutların satışına konu KDV oranlarının Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Aralık 2007 tarih 26742 sayılı ilanında 2007/13033 sayılı 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararı' gereği konut net yüzölçümüne göre yüzde 1 ve yüzde 18 olarak uygulandığı kaydedildi.

24 Aralık 2012 tarihli 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göndermede bulunulan açıklamada şöyle denildi:
"Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine istinaden 'Belirlenilen arsa birim metrekare vergi değeri; 500 Türk Lirası'na kadar olan konutların tesliminde yüzde 1.500 Türk Lirası ile 1.000 Türk Lirası (1.000 Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 1.000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 uygulanır' hükmü getirilmiştir."

Açıklamada ayrıca "Uygulamaya konulan düzenlenmede İdaremizin konut satış işlemlerinde herhangi bir KDV muafiyeti bulunmayıp İdaremiz 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince KDV uygulamasına tabidir. Buradan anlaşılacağı üzere, TOKİ'nin KDV'den muaf olması ve haksız rekabet doğması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Firma Bilgisi: Toki