Yeşil bina kriterleri nelerdir?

Altensis Enerji Yöneticisi Emre Ilıcalı, bir binanın yeşil bina olabilmesi için gerekli kriterleri anlattı

Havva Babaoğlu: Bir binanın yeşil bina olabilmesi için ne tür kriterler gerekiyor?

Emre Ilıcalı: Yeşil bina olma kriterleri geniş ve kapsamlıı.

Binanın karbon emisyonunu azaltması için bir takım uygulamalar yapması.

Enerji verimliliği çok önemlidir. Bir yeşil binanın kalbi enerji verimliliğidir.Enerjiyi verimli tüketmesi gerekmektedir.

Büyük binalarda enerji verimli sistemeler, yenilenebilir enerjinin kullanılması güneş rüzgar gibi. Binanın ısıtma soğutma gibi servis sistemlerinde verimli cihazların seçilmesi. Binanın izolasyonu çok önemli. Isı kaybının azaltılması gibi önlemler binalarda yer almalıdır. Bunun boyutu ve seviyesi her binanın özelliğne göre değişmektedir.

Su verimliliği; bu binaların suyu daha verimli kullanması. Aynı işi daha az suyla yapabilmesi. Bunu için alternatif su sistemeleri yağmur suyunun toplanıp tekrar kullanılması, gri su kullanımı dediğimiz, lavabodan ve duşlardan gelen suların arıtılıp tekrardan klozetlerden ya da sulamada kullanılması gibi sistemler kullanılır.

Peyzajda az su tüketen bitkilerin seçilmesi o yöreye özel bitkilerin seçilmesi gibi stratejiler ön plana çıkmaktadır.

Binaların katı atıklarının azaltılması ve geri dönüşümle ilgili uygulamalar.

Binaların lokasyonları da çok önemli. Bu maliyeti de etkileyen bir şey. Binanın toplu taşımaya yakın olması. Bakir alanları yok edilmemesi. Mevcut alt yapıların olduğu yerlerde yapılaşmanın olması. Toplu taşımanın teşvik edilmesi. Hatta bisiklet kullanımının teşvik edilemsi. Böylelikle karbon emisyonunun azaltılması.

Binaları peyzajının artırılması. Bazı projelerde yeşil çatı uygularımız oluyor.

Yeşil binanın maliyeti nedir?

Binanın özelliği çok önemli. Kullanım amacı takvimi ve kullanacak kişiler önemli. Buna göre binaların maliyetler değişken olabiliyor. Yatırımcıları korkutacak bir maliyet ortaya çıkmıyor. Bu sistemler günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Çok yakında bu uygulamalar bir lüks değil zorunlu hale gelecek. Küresl ısınma karbon emisyonunu artmasında dolayı tüm ülkeler önlemler almaya başladı. Bütün bu uğraşlar sonunca ortaya çıkan yapı sahibine bir çok artı değerler sağlıyor.  İşletme giderleri düşüyor. Binanın değeri artıyor. Kiralara yansıyabiliyor. Diğer binalara göre kullanıcıların daha çok tercih ettiği yapılar oluyor.

Yeşil binaların hem ekonomik açıdan hem de kullanım konforu açısından birçok faydası olduğunu görebiliyoruz. Yaptığımız maliyetler hem doğaya fayda olarak hem de mülk sahibine ekonomik  fayda olarak döndüğünü söyleyebiliyoruz.