Yeşil tüketim bilinci artıyor mu?

Sürdürülebilirlik Yeşil Tüketim Araştırması'nın üçüncü yıl sonuçları, Türkiye'de sürdürülebilir gelecek ve büyüme için olumlu ilerlemelerin kaydedildiğini gösterdi

Yeşil tüketim bilinci artıyor mu?

17 Aralık 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde 15 ilde ve 15 yaş üstü 1.334 tüketici üzerinde yapılan 'Türkiye Yeşil Tüketim Araştırması ülkedeki tüketicilerin yüzde 50'sinden fazlasının hizmet satın alırken çevreye verdiği olumlu ve olumsuz etkileri göz önünde bulundurduğunu ortaya koydu. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Schneider Electric desteği ile gerçekleştirdiği  araştırma, tüketicilere göre yeşil ve çevre dostu ürünlerin satın olmadığını, bunun en önemli nedeninin de yüksek fiyat uygulamaları olduğunu tespit etti.

Cevre dostu ürün geri dönüşüm ile özdeşleştiriliyor
Araştırmanın önceki seneler ile uyumlu çıkan sonuçlardan bir başkası çevre dostu ürünün en çok özdeşleştirildiği özellik. Türkiye’de tüketicilerinin yarısından fazlası yeşil ve çevre dostu ürünü «geri dönüşüm» ile özdeşleştiriyor.

2013 yılında yeşil ve çevre dostu ürünün en önemli özelliklerinden bir diğeri ise ürünün “sağlıklı olması” olarak dile getiriliyor. Buna bağlı olarak ise gıda ürünleri en çok yeşil ve çevre dostu olması önemsenen ürünler olarak algılanıyor.

Çevre dostu sektörler
Türkiye’deki tüketicilerin sektörel değerlendirmesi ise 2011 ve 2012 senesi ile aynı doğrultuda. Tüketiciler cam sektörünü ve onu takiben beyaz eşya sektörünü en yeşil ve çevre dostu sektörler olarak tanımlıyor.

Tükiye’de araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 55’i yeşil ve çevre dostu ürün/hizmetlere yönelik bilgiler yetersiz buluyor ve her iki tüketiciden biri şirketlerin çevresel konularda verdiği mesajlara güvenmiyor. Tüketicilerin yüzde 90’ı yeşil ve çevre dostu ürün/hizmetlere yönelik mesajların daha net ve anlaşılır olmasını talep ediyor. Bu konuda şirketlerden beklentileri, ürünlerin ve hizmetlerin çevreye duyarlılığının anlatılması ve toplumun tüm kesimlerinin daha kolay anlayacağı terimler ve ifadelerin kullanılması yönünde.

Türkiye’de her dört tüketiciden biri çevre için yeşil çevre dostu ürün veya hizmet tüketiminde en çok devlet ve devlete ait kurumların sorumlu olduğu düşünüyor; ancak tüketicilerin beşte biri ise bu sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirtiyor.