Yıkmak istemiyorsan güçlendirebilirsin

Kentsel dönüşüm yasası yönetmeliğinde yapılan değişiklikle binasını yıkmak istemeyen vatandaşlara, güçlendirme imkanları tanınmaya başlanacak

Yıkmak istemiyorsan güçlendirebilirsin

Kentsel dönüşüm yasası yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Kentsel dönüşüm sürecini ilgilendiren çok sayıda meseleye yeni çözümler sunan yönetmelik değişikliğinin en dikkat çekici maddesi binasını yıkmak istemeyen vatandaşlara binayı güçlendirme hakkının tanınması oldu. Artık  hak sahiplerinin 5'te 4'ünün kabulüyle güçlendirme yöntemine başvurabilme hakkı getirildi.

Şirketlere vergi muafiyeti
Riskli alan tespiti yaptığında noter masrafı, tapu harcı ve belediye harçlarından firmaları muaf tutan yeni düzenleme ayrıca konutların yüzde 1'lik KDV oranı ile satılmasına olanak tanıyor. Yönetmeliğin yeni haliyle birlikte riskli yapı tarifinde de düzenleme öngörülüyor. Buna göre artık metruk binalar için riskli yapı tespiti yapılamayacak; yalnızca kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların giçine girebilecekleri yapılar hakkında riskli yapı kararı çıkarılabilecek. 

Yeni yönetmelikle birlikte şu hususlarda düzenlemeler yapıldı:

  • Kira yardımı yapılan taşınmazlarda kamulaştırma durumunda kira yardımı süresi 5 ay olarak belirlendi.
  • Tapu müdürlüklerine veraset belgesi çıkarma yetkisi tanınacak ve süreç bu sayede hızlandırılacak. 
  • Mal sahipleri riskli yapı tahliyesini kendi kiracılarına ve varsa intifa hakkı sahiplerine bildirecek.
  • Riskli alanlarda zemin yapısı nedeniyle bina yapımı mümkün değilse, mevcut yapı bir başka parsele kaydırılarak yapılacak.  
  • Riskli yapı kararına itiraz edilirse, komisyon raporun itira edilen kısmını değil tamamını inceleyecek.