Yılın ilk çeyreğinde inşaata 45.8 milyar harcandı

Türkiye, 2016 yılının ilk çeyreğinde inşaata 45.87 milyar TL harcadı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 40.46 milyar TL düzeyindeydi.

Yılın ilk çeyreğinde inşaata 45.8 milyar harcandı

Türkiye'de, 2016 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarında inşaat sektöründeki toplam harcama büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.4 oranında büyüdü ve 45.87 milyar TL düzeyine çıktı. 2015 yılının aynı dönemine bu rakam 40.46 milyar TL düzeyindeydi. Türkiye İMSAD tarafından yayınlanan 2016 Temmuz ayı Sektör Raporu'nda paylaşılan bilgilere göre, 2015 yılının tamamında, inşaat harcamalarında yaşanan büyüme cari fiyatlarla yüzde 7.8 düzeyindeydi. 

Özel sektörün payı büyüyor
Aynı dönem içinde kamu inşaat harcamalarının car fiyatlarla büyümesi yüzde 8.8 oldu ve 15.5 milyar TL'ye ulaştı.Diğer taraftan özel sektör inşaat harcamalarının 2015 yılının ilk çeyreğinde 25.93 TL'den bu yılın aynı dönemindeyüzde 17'lik artış ile 30.37 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi. Rapora ilişkin açıklamada:  "2016 yılında inşaat sektöründe kamu harcamalarının sürmesi beklenirken temel belirleyicinin özel sektör inşaat harcamaları olması öngörülüyor..." ifadelerine yer verildi.

Yılın ilk çeyreğinde inşaata 45.8 milyar harcandı

İnşaat sektörü genel ekonomik büyümenin üzerinde
Türkiye İMSAD raporunun ilgi çekici bir diğer sonucu ise 2016 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 6.6'lık büyüme oranı sergilediği yönündeydi. Böylece inşaat sektörü, yüzde 4.8 oranında büyüyen genel ekonomik düzeyin de üzerine çıkmış oldu.

Temmuz verileri
Temmuz 2016 dönemine ilişkin özet yazısında Ramazan sonrasında işlerin yeniden hızlandığına da dikkat çekilerek:

"İnşaat işleri seviyesi yeniden toparlanma eğilimi göstermeye başlarken, bu toparlanmanın yaz aylarında inşaat malzemesi talebini de olumlu etkilemesi bekleniyor. Mevcut inşaat işleri seviyesi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki mevcut işler seviyesinin de 3,8 puan üzerinde gerçekleşti..." ifadelerine yer verildi.