Yolgeçen Han otel oluyor

İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi 56 metrekare büyüklüğündeki Yolgeçen Han yerine otel inşa edilecek

Yolgeçen Han otel oluyor

İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi 56 metrekare büyüklüğündeki Yolgeçen Han yerine otel inşa edilecek. Yolgeçen Han, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan kararla tescilden çıkarıldı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tescilden çıkarılan Yolgeçen Han'ın otel olacağını söyledi. 

İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 27 Nisan 2014 tarihinde aldığı kararla, ikinci Derece Ticaret Alanı olarak görülen Yolgeçen Hanı'nın, ticaret alanı özelliğini koruyup, tescil taramasını kaldırdı. Yüksekliği 2 kat olarak belirlenen Yolgeçen Han'ı için gerekçe göstererek; 

''“Eski Yolgeçen Hanı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'nun 6. Madde'sinde belirtilen özellikleri taşımaması nedeniyle, taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine gerek olmadığına karar verildi” “Eski Yolgeçen Hanı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'nun 6. Madde'sinde belirtilen özellikleri taşımaması nedeniyle, taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine gerek olmadığına karar verildi”  ifadelerini kullandı. 

Eski Yolgeçen Han, 26 Kasım 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen, Kapalı Çarşı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanında kalıyor. 

Eski Yolgeçen Hanı'nın otel olacağını açıklayan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir; hanın ticaret alanı içerisinde kaldığını belirterek; “Mülk sahibi otel yapacak. Otel olabilmesi için de projeyle müracaat etmesi gerekiyor. Binanın mevcut hali beş katlı ve üstte kaçağı var. Önce bu kaçağın temizlenmesi lazım. Kendisi tarihi eser değil. Ama komşusu tarihi eser olduğu için, ancak Kurul onaylarsa otel yapabilecek” dedi.