Ytong Mimari Fikir Yarışması'nın bu yılki teması: 'Şehirden Uzak'

Türk Ytong tarafından düzenlenen Mimari Fikir Yarışması'nda bu yıl "Şehirden Uzak" teması işlenecek. 19. kez gerçekleşen yarışmada "kent dışı mekanların" canlandırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek

Ytong Mimari Fikir Yarışması'nın bu yılki teması: 'Şehirden Uzak'

Türk Ytong'un bu yıl 19'uncu kez gerçekleştireceği Mimari Fikir Yarışması'nın konusu "Şehirdan Uzak" olarak belirlendi. Bu başlık altında katılımcılar nüfusu giderek azalan, doğal nitelikleriyle elverişle ancak sosyal açıdan elverişsiz koşullara sahip 'kent dışı mekanları' canlandırmaya çalışacak. Hedef ise bu tip mekanların özünü yeniden kazanabilmesine olanak tanıyacak projeleri geliştirmek olacak. Mimar, şehir ve bölge planlamacıları, bu alanda öğrenim gören öğrenciler ve tasarımcılara açık olarak gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenler Venedik Mimarlık Bienali Gezisi ile ödüllendirilecek

Ytong Mimari Fikir Yarışması 19. kez toplanıyor

Türk Ytong tarafından her sene gerçekleştirilen Mimari Fikir Yarışması'nın 2017 ayağında "Şehirden Uzak" temasını işleyen ürünler yarışacak. Sosyal nitelikleri ile elverişliliğinin yitiren 'kent dışı mekanların' canlandırılması ve özünü yeniden kazanabilmesi olanağını ele alan ürünlerden dereceye girenler "16. Venedik mimarlık Bienali Gezisi" ile ödüllendirilecek. 

Tek tip kentleşme sorunu ve alternatif projelerin önemi

Tek tip yapılaşma ve bunun sonucunda niteliklerini kaymetbeye başlayan 'kend dışı mekanlar' sorununu "Şehirden Uzak" başlığı ile ele almayı planlayan Türk Ytong, böylece bu mekanlar için kültürel ve sosyal özelliklerin yeniden kazanılabilmesinin de olanaklarını araştıracak. Yarışmada katılımcılara temaya ilişkin bir yer belirlenirken, bu örnek üzerinden bir sorun tanımlayarak bu soruna çözüm üretecek. Yarışma ile nüfusu giderek azalan, doğal özellikleri ile elverişlilik arz eden, buna karşın sosyal koşulları yetersiz yaşam alanlarına dönmüş bu mekanların yeniden nitelkisel özelliklerine ugun biçimde canlandırma hedefi de hayata geçirilmiş olacak. Türk Ytong tarafından yapılan açıklamada: " "Katılımcıların mekân seçiminde, sorun tanımında ve çözüm önerilerinde serbest bırakılacağı yarışmada, kent dışı mekânları kentlerden ayıran ‘imece’ ve ‘birleştiricilik’ kavramlarından hareketle kolektif ve katılımcı bir yaşam kültürüne hizmet edecek tasarımların geliştirilmesi bekleniyor." yorumuna yer verildi. 

Türk Ytong Mimari Fikir Yarışması Jüri Üyeleri

Bu yıl 19. kez gerçekleştirilecek Türk Ytong Mimari Fikir Yarışması'nın Jüri Üyeleri şu isimlerden oluşacak:

- Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
-  NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın, NSMH Kurucusu 
- Mimar Aydan Volkan, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı
- Y. Mimar Brigitte Weber, Brigitte Weber Mimarlık Kurucusu
- Murat Germen Sanatçı, Fotoğrafçı ve Akademisyen