Zeyport limanı onaylandı

Zeyport Limanı'nın genişletilmesini öneren planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı

Zeyport limanı onaylandı

Zeytinburnu'nda hayata geçirilmesi planlanan Zeyport Limanı Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Deniza yapılacak binlerce metrekare dolgu alanı üzerinden limanın büyütülmesi ve karada en fazla 5.5 metre yüksekliğinde binaların yapılmasına olanak veren proje dahilinde bir de ibadethane yer alacak.

Zeyport planı onaylandı
 2006 senesinde gündeme gelen ve söz konusu alana komşu noktada denizle beraber toplam 1 milyon 470 bin metrekareyi kapsayan alana yapılması planlanan Zeytinburnu Kruvaziyer ve Yat Limanı projesi için, aynı sene içerisinde ihaleye çıkmıştı. 49 yıllığına kiralama ihalesini Rönesans ve Koçhan ortak girişiminin kazandığı projede yıllık kiralama bedeli olarak da 16.5 milyon TL belirlenmişti. Şehir Plancıları Odası'nın itirazı sonrasında, ilk hazırlanan imar planlarını uygulamayacağını ve tarihi silüetin bozulmaması için yükseklikleri 15 metreye çekeceğini açıklayan firma, odanın davayı geri çekmemesi nedeniyle Danıştay İdari DAvalar Genel Kurulu tarafından iptal edilmişti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onayladı
1999 yılında gelişen bavul ticareti ve Karadeniz'e sefer yapan gemilere daha iyi hizmet verebilmek için açılan Zeyport Limanı'nın geliştirme fikri,  Rusya, Ukrayna ve Romanya limanlarına sefer yapan gemilere hizmet vermek amacıyla ele alınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zeyport Liman Alanı ve Geri Sahası" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini onaylamasının ardından, bina yüksekliğinin de 5.5 metre ile sınırlandırılmasına karar verildi.