Zeytinburnu Kazlıçeşme imar planı askıda

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi imar planı 17 Nisan 2015’te askıya çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme imar planı askıda

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 1578 Ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Plan, 16 Mayıs 2015 tarihinde askıdan inecek.

Zeytinburnu Kazlıçeşme imar plan notları aşağıda yer alıyor;  

1.    Plan onama sınırları G21-03B-3B pafta 1578 ada 1 sayılı parselin kısmi alanı içermekte olup ticaret alanı TCDD alanı ve yol alanıdır.

2.    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 08.06.2011 tarih ve 9095 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

3.    Ticaret+hizmet alanında Taks:0,50, E:1.50, Y:en çok 4 kat, zemin kat yüksekliği 5.00 metredir.

4.    Plan kapsamında zemin etüp ve raporunun öngördüğü koşullarda ön cephe hattının gerisinde kalmak şartıyla + 0.00 kotu altında parsel tamamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) inşaat projelerinin onaylanması şartıyla birden fazla bodrum kat yapılabilir.

5.    Otopark ihtiyacı otopark yönetmeliği ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda alan içerisinde karşılanacaktır.

6.    Açıklanamayan hususlarda yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.