Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni fiyatlama yürürlükte

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve zorunlu deprem sigortası kapsamında 5 bölge için belirlenen asgari prim tutarının zamlanmasını öngören "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni fiyatlama yürürlükte

Hazine Müsteşarlığı "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği"ni hazırladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre zorunlu deprem sigortası kapsamında 5 bölge için belirlenen asgari prim tutarı her bir bölge için 5 TL yükseldi. Diğer taraftan tek bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 170 bin TL'ye çıkarıldı. Bu miktar, tebliğ öncesinde 160 bin TL'ydi.

Deprem Sigortası'na zam
Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'ne göre, sigortaya konu teşkil eden asgari prim tutarı 1'inci bölgeden itibaren 5'inci bölgeye kadar prim limitine tabi oldu. Buna göre:

- 1. bölge 75 TL
- 2. Bölge 65 TL
- 3. Bölge 55 TL
- 4. Bölge 45 TL
- 5. Bölge 35 TL'den az olamayacak. 

Bu bölgeler için prim tutarı 2016 yılında 5 TL daha düşük düzeydeydi.

Metrekare bedellerinde artış
Tebliğe göre çelik, betonarma ve karkas yapılar için metrekare bedelleri 50 TL'lik zamla 800 TL'ye yükseldi. Yığma kagir yapılarda ise artış 35 TL ile 575 TL  olarak belirlendi. Bunun dışındaki yapılar için ise 20 TL'lik artış düzenlendi ve 295 TL'ye çıktı. 

Yeni tebliğe göre indirimler
Diğer taraftlan yeni tebliğ ile birlikte uygulanacak indirimler de düzenlendi. Buna göre, bina veya site yönetimince knutların bütününün sigortalanması halinde uygulanacak indirim tutarı yüzde 20 olarak belirlendi. 

Diğer taraftan poliçenin süresinin bitmesiyle birlikte en geç 30 günde yenilenme halinde tarife fiyatları üzerinden yüzde 10'luk indirim mümkün olacak. Bu indirim oranı ikinci ve üçüncü yenilemelerde de geçerli olacak. Üçüncü yenileme sonrasındaki yenilemelerde ise yüzde 20'ye yükselecek. 

Tebliğ 1 Haziran 2017'de hizmete girecek.