3. İnşaat ve Konut Konferansı konuşmacı listesi

3. İnşaat ve Konut Konferansı konuşmacılarına haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

3. İnşaat ve Konut Konferansı konuşmacı listesi

Eventuum tarafından düzenlenen 3. İnşaat ve Konut Konferansı 13 Ocak 2015 Salı günü, Marriott Hotel Asia'da gerçekleşecek. Konferans, hedef kitle ve ziyaretçi profili ile sadece profesyonelleri bir araya getiren üst düzey bir buluşma olarak gösteriliyor.

3. İnşaat ve Konut Konferansı konuşmacıları
Ferko İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten
Ege Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat AŞ Dr. Nihat Kandaloğlu
Reiden Gelişen Avrupa Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Mete Varas
Özyurtlar Şirketler Grubu Tamer Özyurt
NEF Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur
Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Merkezi Sektörler Koordinatörü Turhan Karakaya
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Av. Serhan Koçaklı

3. İnşaat ve Konut Konferansı programı
08:00-09:00 Kayıt / Networking
09:10-09:30 Açılış Konuşması
09:30-10:00 Oturum 1: 2015 için Küresel Bakış ve 2023 Vizyonu ve İdealler
• Session 1: A Global Outlook For 2015 and The Vision For 2023, Ideals
10:00-10:30 Oturum 2: Ekonomik Konjönktüre Yön Veren Sektör Olarak Küresel-Makro İlişkiler, Bölgesel-Mikro Dinamikler ve Sektör Etkileşimleri
• Session 2 : Global-Macro Relations, Regional-Micro Dynamics and Sectoral Interactions According to Economical Conjuncture
10:30-11:00 Çay-Kahve Arası – Networking
11:00-11:30 Oturum 3: Gelişen İnşaat Sektörü Analizleri, Fikir-Güç Yönetimi
• Session 3: Analysis for Emerging Cunstructin Sector and Opinion-Power Management
11:30-12:00 Oturum 4: Hızlı Büyüyen Bölgelerde Yatırımı Yönlendiren, Sektördeki Mevcut Eğilimleri Analiz Eden ve Yatırımcılara Fırsatları Vurgulayan Fikirler
• Session 4 : Ideas for Emphasizing Opportunities in Fast Growing Areas and Analyzes for Currents Trends in Sector
12:00-13:00 Yemek Arası – Networking
13:00-13:20 Oturum 5: İnşaat Sektöründe Risk Analizi, Kriz Yönetimi, İşçi Güvenliği ve İş Sağlığı
• Session 5: Risk Analysis in Construction Sector, Risk Management, Occupational Health and Worker Safety
13:20-13:40 Oturum 6: İnşaat Sektöründe Son Trendler ve Güncel Eğilimler ve Yenilikçi Çözümler
• Session 6: Latest Trends and Innovative Solutions on Construction Industry
13:40-14:00 Oturum 7: Kentsel Dönüşüm, Kentleşme Kalitesi ve Kentsel Ekonomi: Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Boyutu
• Session 7: Urban Transformation, Urbanization Quality, Urban Economics: Environmental, Economical and Social Dimentions
14:00-14:30 Çay-Kahve Arası – Networking
14:30-14:50 Oturum 8: Yeşil Kentlerde Akıllı Çözümler, Dijital Devrim, Macro Verimlilik, Yenilikçi Çözümler
• Session 8: Smart Solutions in Green City, Digital Revolutions, Macro Efficiency, Innovative Solutions
14:50-15:10 Oturum 9: İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi
• Session 9: Energy Efficiency and Resource Management in the Construction Industry
15:10-15:30 Oturum 10: Geçmişten Geleceğe Yüksek Yapılar
• Session 10: High-Rised Buildings From Past To Future
15:30-16:00 Oturum 11: Futurist Yapılar, Ütopik Kentler ve Gelecek Yaşam Senaryoları
• Session 11: Futuristic Buildings, Utopian Cities, Future Life Scenarios