5 Soruda Konuta Devlet Desteği

İlk kez konut satın alacak yatırımcılara Devlet desteğinin koşul ve şartlarını belirleyen "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni dönem hakkındaki kritik soruları sizler için yanıtladık

5 Soruda Konuta Devlet Desteği

İlk kez konut satın alacak vatandaşlara Devlet desteğini düzenleyen "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme sektöre ve vatandaşlara ne kazandıracak? Devletin katkısı hangi koşul ve şartlarda gerçekleşecek? Vatandaşlar destekten yararlanmak için ne yapmalı? Yeni düzenleme ile ilgili bu ve benzeri kritik soruları sizler için yanıtladık.

5 Soruda Konuta Devlet Desteği
Soru 1: Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik Nedir?
Yanıt 1: 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik", daha önce herhangi bir konuta sahip olmayan vatandaşlara sunulacak Devlet katkısının koşul ve şartlarını belirleyen düzenleme niteliği taşıyor. 

Gayrimenkul sektörü, konuta Devlet desteğine nasıl bakıyor? Ayrıntılar için tıklayın...

Soru 2: Yönetmelik kapsamında ilk kez konut alacaklara ne kadar destek verilecek?
Yanıt 2: Yönetmeliğe göre devletin sunacağı katkı maksimum 15.000 TL olacak. Devlet katkısının hesaplanmasında konut edinim tarihindeki birikim esas alınacak. Tutar ise bu tarihdeki birikimin yüzde 20'sini kapsayacak.

Soru 3: Konuta Devlet desteğinden kimler yararlanabilecek?
Yanıt 3
: Yönetmelik kapsamında Devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerden ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma şartını yerine getirmeleri istenecek. İkinci olarak bu kişilerin "tamamı kendine kayıtlı" bir konut sahibi olmaması gerekecek. Bir diğer şart ise, banka ile şahıs arasında yapılacak "konut hesabına" yatırımcı tarafından en az üç yıl ödeme yapılmış olması olacak.

Soru 4: Devlet destek ödemelerine ne zaman başlayacak?
Yanıt 4
: Yanıt 3'te anılan son şart gereğince, Banka ile yatırımcı arasında gerçekleştirilecek prosedürlerin ardından açılacak konut hesabına yapılacak üç yıllık ödemenin ardından Devlet desteği yürürlüğe girecek. Yasanın 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği göz önüne alınırsa, en erken ödemeler 2019 tarihinde başlayabilecek. 

Soru 5: Konuta Devlet desteği sektöre ne kazandıracak?
Yanıt 5
: Konuta devlet desteğinin üst sınırı 15.000 TL olacak. Bu rakam, özellikle üst gelir grubuna yönelik projeler ve yatırımcılara kıyasla, alt gelir grubu için desteğin çok daha büyük bir değer taşıdığını gösteriyor. Destek ile birlikte, alt-orta gelir grubunun konuta ilgisinin motivasyonu sağlanacak ve bu hedef kitleye yönelik konut geliştiren firmalara yönelik talepte yükseliş yaşanacak. Bu eğilim özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi markalı konut projelerinin yoğunlaştığı şehirlerin dışındaki şehir ve lokasyonlarda çok daha etkili bir sıçramaya vesile olacak.