Kastamonu ve Yatağan'da acele kamulaştırma kararı

Kastamonu ve Yatağan'da enerji projeleri kapsamında acele kamulaştırma düzenleyen kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kastamonu ve Yatağan'da acele kamulaştırma kararı

Kastamonu ve Yatağan'da hayata geçirilecek enerji projeleri kapsamında acele kamulaştırmayı düzünleyen kararlar bugünkü(19.12.2018) Resmi Gazete'de yayımlandı.Diğer taraftan Kayseri ili Kocasinan İlçesi Çırkalan Mahallesi Sınırları içinde kalan bazı alanların da Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilanına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. 

Kastamonu ve Yatagan'da acele kamulaştırma

Kastamonu'da uygulanacak acele kamulaştırma Kuzkaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin Yapımı amacyıla gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan acele kamulaştırma kararı Kastamonu'nun Araç ilçesi Aşağıcobanözü ve Kayabaşı köylerindeki parselleri kapsayacak. Diğer taraftan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gneel Müdürlüğü'ne ait Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı projesi kapsamındaki taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararda da ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde acele kamulaştırma uygulanacak. 

Çanakkale, Konya ve Ankara'da acele kamulaştırma kararı

Türkiye genelinde 3 kentte acele kamulaştırma öngören kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Çanakkale İli Çan İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilecek kamulaştırma kararı enerji yatırımları kapsamında gerçekleştirilirken, Ankara ve Konya'daki kamulaştırmalar da kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak. 

Ankara Sincan Saraycık'ta acele kamulaştırmalar

Kamulaştırmalardan en önemlisi Ankara Sincan ilçesinde yürütülecek kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında yapılacak. Bu doğrultuda  kamulaştırma yapılacak bölgelerin listesinin yer aldığı kararda işlemin Sincan Belediye Başkanlığı tarafından yürütüleceğine dikkat çekildi. İlgili kararda kamulaştırma kararının sürdürülen projede gerekli imar yollarının açılması, genel altyapı hizmetlerinin imali, kamu hizmet alanlarının faaliyete geçirilmesi ve hak sahiplerine konutların zamanında teslim edilmesi amacıyla yürütüleceğine dikkat çekildi. 

 

 

Konya Selçuklu'da kamulaştırma

Konya Selçuklu'da uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içindeki alana Yüksek Hızlı Tren ve metro hatlarının inşası nedeniyle alınan acele kamulaştırma kararı kapsamında, yaya aksları, metro ve tren bağlantı ve aktarma alanları, kombine taşımacılık, otopark, teknik altyapı, kültürel ve sosyal alanlar ile imar planı ve dönüşüme konu olabilecek diğer donatı alanlarının yapımı  amacıyla çalışmalar yürütülecek. Bu karar da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülüecek. 

 

 

Çanakkale Çan'da kamulaştırma

Çanakkale'nin Çan ilçesinde uygulanacak acele kamulaştırma kararı ise Çan Termik Santrali'nin Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi ve ünite kazanlarının ihtiyacı olan öğütülmüş kireçtaşının karşılanmasına yönelik kireçtaşı kırma, eleme ve öğütme tesisinin kurulması kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca kireçtaşının karşılanacağı kalker sahalarının edinilmesi ve bu sahalara ulaşımı sağlayacak yolun esnası da kamulaştırma işlemleriyle edinilecek. 

 

 

Trabzon'da acele kamulaştırma

Trabzon'da inşa edilecek Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı kapsamında bazı bölgelerde acele kamulaştırma öngörün Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan karar uyarınca, gazetede belirlenen taşınmazların Hazine adına tescil edilmesine karar verildi. 

Hangi bölgeler acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre kamulaştırmalar Trabzon ili Araklı ilçesi Merkezköy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Ada no 116 üzerinde 13-21 parseller, 119 ada üzerindeki 9. parsel, 185 ada no üzerindeki 5 ve 6'ınca parseller ile  187 ada no üzerindeki 1'inci parsel kamulaştırma kapsamına alınmış oldu.  

 

 

5 bölgede acele kamulaştırma kararı

Türkiye genelindeki farklı noktalarda enerji yatırımları sebebiyle acele kamulaştırma kararı alındı. Diyarbakır, Beyhan, Burdur-Akyaka ve Yüksekova'daki enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

 

5 bölgede acele kamulaştırma kararı

 

Hangi illerde acele kamulaştırma kararı alındı?

Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararları şu kentleri kapsayacak:

- Diyarbakır: Bölgede OSM TM İrtibat Hatları PRojesi Kapsamında Baı Taşınmazlar hakkında acele kamulaştırma kararı alındı. Karar TEAO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 
- Beyhan: Bölgede Beyhan 1 HES Karakoçan EİH Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı alınd. Karar TEAO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
- Burdur - Akyaka: Bu bölgede de EİH Projesi kapsamında bazı taşınmazlar üzerinde acele kamulaştırma kararı uygulanacak. Bu karar da Karar TEAO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
- Derik-Savur: Derik ile Savur arasında yer alan Mazıdağı bölgesinde 154 kV Etifosfat TM İrtibatı EİH PRojesi kapsamında bazı taşınmaz üzerinde acele kamulaştırma uygulanacak. Karar TEAO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
- Yüksekova: Bölgede inşa edilecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi amacıyla Hakkari il sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar hakkında Acele Kamulaştırma uygulanacak. Yeni aynı proje kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yatklarının Yapımı amacıyla bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı alındı. 

  

Çok sayıda kentte kamulaştırma kararı

Türkiye genelinde çok sayıda ili kapsayan 'acele kamulaştırma' kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, Adana, Manisa, Kastamonu, Eskişehir ve Gümüşhane gibi kentlerde ve ağırlıklı olarak hayata geçirilecek enerji projeleri kapsamında uygulanacak. Acele kamulaştırma kararı alınan şehirler şöyle:

Enerji yatırımları için Manisa ve Adana'da acele kamulaştırma

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Manisa ve Adana'da hayata geçirilecek enerji yatırımları kapsamında acele kamulaştırma kararı alındı. Toplam uzunluğu 11 bin 472,65 metreyi bulan  Karataş Karagöçer-Kapı Enerji Nakil Hattı kapsamında 961.64 metrekare, toplam uzunluğu 4 bin 855 metre olan Maspo IV JES-Tarış TAT KÖK-Alaşehir Havza TM Enerji Nakil Hattı için ise 831 metrekarelik alanın istimlakına karar verildi. Bu kapsamda Adana Karataş ilçesine bağlı Karagöçer, İnneplihüyüğü ve Sarımsak köylerinde acele kamulaştırma uygulanacak. Diğer taraftan Manisa Alaşehir ilçesi Yeniköy, Gürsu, Çağlayan ve Piyadeler mahallelerinde de ilgili ada no ve parsellerde acele kamulaştırma yapılacak. 

 

 

Eskişehir'de enerji hattı için acele kamulaştırma

Eskişehir'de hayata geçirilecek 10 bin 722 metre uzunluğundaki Çifteler Yenilan DM-Ilıcabaşı DM Esa Eczacıbaşı Enerji Nakil Hattı kapsamında 664 metrekarelik alanın istimlakı gerçekleştirilecek. Bu kapsamnda Eskişehir'in Çifteler ilçesi'nin Sakarya ve Ilıcabaşı mahallerinde kamulaştırma yapılacak. 

 

 

Kastamonu'da trafo projesi kapsamında acele kamulaştırma

Yine Kastamonu'da inşa edilecek 380 kV Kastamonu 380 TRafo Merkezi PRojesi kapsamında da acele kamulaştırma kararı uygulanacak. 

Gümüşhane'de maden atığı stokları için kamulaştırma

Alınan kararlardan bir diğeri Gümüşhane il sınırları içinde bulunan altın ve çikno flotasyon tesinin atıklarının stoklanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırmasını kapsayacak. Yıldız Bakır Madencilik A.Ş. tarafından yürütülen altın ve çinko ruhsat sahasındaki faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla alınan kararda, maden sahasından çıkan atığın toplanması amacıyla Hazine adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırmada Gümüşhane Valiliği yetkili kılındı. Karar Gümüşhane İli Merkez İlçesi'ne bağlı Karamustafa Köyü'nün 150 aa no ve parsel no 3'teki taşınmazı için alındı.  

Acele kamulaştırmalar sürüyor

1 Ocak 2018'den 26 Nisan 2018 tarihine kadar toplam 26 "acele kamulaştırma" kararı alınmış sonraki aylarda da kamulaştırma kararları devam etmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan üç yeni karar ile birlikte iki otoyolu ve bir de termik santral projesi için bazı taşınmazların "acele kamulaştırılması" için de çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak

3 yeni "acele kamulaştırma" kararı

Anamur Ermenek İl Yolu, Mersin Tarsus otoyolu Ayr-Mersin OSB-D400 Otoyol Bağlantı Yolu çalışmaları ve Eskişehir İl Sınırları içinde inşası planlanan Termik Santral inşaatı sebebiyle kimi taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İki otoyol projesiyle ilgili acele kamulaştırma kararları Karayolları Genel Müdürlüğü, termik santral ile ilgili kamulaştırma kararı ise Elektrik Üretim Anonum Şirket Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz yazdı: Acele kamulaştırma nasıl olağan hale geldi?

Mersin'de tarihi kapsamda kamulaştırma kararı

Alınan kararlar doğrultusunda Anamur - Ermenek projesi kapsamında Mersin'in Anamur ilçesi Bahçe, Göktaş, Çeltikçi, Köprübaşı, Kaşdişlen,  Malaklar, Karalarbahşiş, Çukurabanoz, Evciler, Ormancık, Kömürlü, Ardıçlıtaş ve Gercebahşiş beldelerinde geniş kapsamlı kamulaştırma uygulanacak. Yine Mersin-Tarsus Otoyolu projesi kapsamında da Tarsus ilçesine bağlı Kerimler mahallesi, Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar - İhsaniye, Sarı İbrahimli, Tekke, Burhan mahalleleri, Tarsus ilçesi Taşkuyu, Sayköy, Dedeler, Sucular mahallelerinde de çok sayıda parselin kamulaştırılmasına karar verildi. 

Eskişehir Tepebaşı köylerinde acele kamulaştırma

Eskişehir ili sınırları içinde inşa edilecek Termik Santral nedeniyle alınan acele kamulaştırma kararlarından en çok etkilenecek ilçe Tepebaşı olacak. Resmi Gazete'de yayılanan ek bilgiye göre özellikle Tepebaşı ilçesinin Margı ve Sepetçi Mahallelerinda çok sayıda parsel acele kamulaştırma ile işlem görecek. 

2018'de 26 Acele Kamulaştırma 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlananlarla birlikte 2018'in ilk gününden 26 Nisan 2018 tarihine kadar alınan acele kamulaştırma kararı sayısı da 26'ya çıkmış oldu. 

Aslan payı ulaştırma ve enerji projelerinin

Resmi Gazete'nin Arşiv'inden edinilen bilgiye göre 2018 yılı içinde gerçekleştirilen acele kamulaştırma kararlarında aslan payı doğalgaz ve ulaştırma projelerinin oldu. Bu kamulaştırmalar şöyle:

Enerji projeleri ve acele kamulaştırma
   - Espiye İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projesi kapsamında Giresun ili sınırları içindeki alanların acele kamulaştırılması 
  -  Kuzey Marmara Otoyolu Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların  acele kamulaştırılması
   - Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi amacıyla Amasya il sınırları içindeki bazı alanların kamulaştırılma kararı
   - Edremit ve Burhaniye İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Balıkesir İli Sınırları içindeki bazı alanların kamulaştırılması kararı
   - Simav Doğal Gaz Boru Hattı sebebiyle Kütahya'da bazı alanların kamulaştırılması kararı
   - Aliağa LOOP Doğalgaz projesi kapsamında Manisa Merkez ve İzmir Aliağa'da bazı alanların kamulaştırılması
   -  Erzurum'da hidroelektrik santral projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararı   
   - Bitlis Hizan Hidroelektrik Santrali kapsamında alınan kamulaştırma kararı
   - Antalya Küçükköy Güneş Enerji Santrali Yapımı amacıyla bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı                                 

Ulaştırma Projeleri
   - Ankara-Polatlı-Afyon-Uşak-İzmir Demiryolu'nun Eşme Salihli Kesimi yapımı nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılması
   - Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü Kamulaştırma kararı
   - Palu-Genç - Muş Demiryolu Deplasmanı Projesi revizyonu kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması
   - Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Kapsamında alınan kamulaştırma kararı 
   - Ağrı ili Merkez İlçe sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların yol yapım çalışması kapsamında kamulaştırılması
 


Yazar: Göktuğ Halis
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR