Adres değişikliği dilekçe örneği

Ev ve adres değişikliği için 20 iş günü içerisinde dilekçe vermek gerekiyor. Aksi halde idari para cezası kesilebiliyor. İşte adres değişikliği dilekçe örneği ...

Adres değişikliği dilekçe örneği

Ev ve adres değişikliği için 20 iş günü içerisinde dilekçe vermek gerekiyor. Aksi halde idari para cezası kesilebiliyor. İşte adres değişikliği dilekçe örneği ...

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince yerleşim yeri adres değişiklikleri nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere bildiriliyor.

Adres değişikliği için gereken belgeler 

Adres değişikliği için kişinin beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi evraklar isteniyor.

Adres değişikliği dilekçe örneği 

…./…./……

…………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………….. vergi kimlik numaralı mükellefiyim.

Daireniz yetki alanında bulunan …………………… adresinden …./……/2016 tarihinden itibaren, yine Daireniz yetki alanında bulunan ……………………………………………….. adresine taşınmış bulunmaktayım.

Adres değişikliğinden dolayı gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

AD, SOYAD / ÜNVAN
………………
İMZA
……………
ADRES:
…………..
TEL :
……………
E-POSTA :
……………