Miras anayasası nedir?

Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı’nda atıl kalan gayrimenkullerin değerlendirilmesi için en etkin çözümün miras anayasası olduğu konuşuldu.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’i ailelere ait bulunuyor. Şirketler büyüme gösterdikçe gayrimenkule yapılan yatırımın fazlalaştığı gözlemleniyor. Fakat bu yatırım zamanla yönetilemez hale geliyor. Aile üyeleri arasında bölünmeye başlayan gayrimenkuller kullanılamaz hale geliyor ya da büyük oranda değer kaybediyor. Aslında bu gayrimenkullerin şirketin nakit akışı için veya kriz dönemlerinde kullanılması gerekiyor. Gayrimenkullerin değerlendirilememesi de hukuksal anlaşmazlıklar yüzünden kaynaklanıyor. Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı'nda konuşmacı olan,AGK Hukuk Bürosu Kurucusu Ali Güvenç Kiraz gayrimenkuldeki hukuki anlaşmazlıkları anlatarak miras anayasasının gerekliliğinden bahsetti. Miras anayasası nedir sorusuna cevap veren Kiraz, “Biz gayrimenkul hukukçuları aile anayasasına bir de miras anayasası eklenmesini istiyoruz. Aile büyükleri çocuklarına mal bırakırken bir miras anayasası yapsınlar. Malların geleceğinin nasıl belirleneceğini, nasıl yönetileceğini belirlesinler. Hukuk da buna destek versin. Miras anayasası yapılan mal hiçbir şekilde bölünemez, satılamaz ve haczedilemez olmalı. Devlet de buna vergi kolaylığı sunmalı” dedi.
Aile mülkleri kavramının çok geniş bir kavram olduğunu söyleyen Kiraz, gayrimenkul bölünmelerinin en büyük sorunun aile anlaşmazlığı olduğunu da söyledi. En büyük hukuksal soru geliştirme yatırım kısmında olduğunu söyledi.  Örneğin müteahhitle yapılan kat karşılığı bir anlaşmada sözleşme koşulları problemliyse mülk heba olabiliyor. Bu sebeplerle miras anayasasının uygulanması gerektiğini belirten Kiraz bunun yurtdışında çok kullanılan bit yöntem olduğunu söyledi.