Apartman aidatı nasıl belirlenir?

Daire sakinlerinin her ay ödemesi gereken apartman aidatı nedir ve apartman aidatı nasıl belirlenir? yanıtı haberimizde

Apartman aidatı nasıl belirlenir?


Şehir merkezlerinde giderek artan nüfusun barınabilmesi için yaygın olarak apartmanlar kullanılıyor. Apartmanların yönetimi için ise aidat denilen aylık bir ücret ödeniyor. Daire sakinlerinden toplanan bu aidatlar ile apartmanın elektrik, asansör bakımı, varsa apartman görevlisi gideri, temizlik masrafı gibi masraflar karşılanıyor. 

Apartman aidat tutarları ise apartmandaki daire sayısına ve semtten semte değişiklik gösterebiliyor. Aidar tutarı her yıl sonunda yapılan kat malikleri toplantısında değerlendirilir ve apartmanın ihtiyaçları, giderleri göz önünde bulundurularak artırılabilir. Apartman bakımı, iyileştirme vs. yapılacaksa bu konularda alınan kararlara göre aidat belirlenir. Aidat miktarı tahmini aylık giderin daire sayısına bölünmesi ile belirlenir. 

Aidat belirlenirken dikkate alınması gereken ilk nokta sürekli ve temel ihtiyaçların belirlenmesi olmalıdır. Apartmanın aydınlatma, ısıtma, temizlik ve varsa bahçe bakımı gibi düzenli ihtiyaçları da aidat tutarının belirlenmesinde önceliği olan acil ihtiyaçlardır. Geçmiş dönemler kıyaslanarak apartman için gelen su, elektrik gibi fatura tutarları, site temizlik görevlisi gibi çalıştırılan elemanların ödemeleri ile toplanır. Acil ihtiyaçlar tutarı apartmandaki daire sayısına bölünerek daire başına düşen kısmı hesaplanır. 

Demirbaş giderleri apartman aidatını etkiler mi? 

Hiçbir apartman, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak belli bir miktar aidat ile yönetilmez. Temel ihtiyaçların dışında bozulan, kırılan, değiştirilmesi gereken demirbaşlar için hemen hemen her ay döneminde sürpriz giderler yaşanabilir. Apartman aidat tutarı belirlenirken geçmiş dönemler baz alınarak aylık tahmini demirbaş bakım onarım gideri adı altında tutar belirlenmelidir. Söz konusu tutar apartmanın büyüklüğüne, daire sayısına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Eğer asansörü olan bir apartman ise apartman aidatı belirlenirken asansörün düzenli bakımları için ödenmesi gereken ücret hesaba dahil edilmelidir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, apartmandaki kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; apartmanın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ise arsa payları oranında katılım sağlaması gerekiyor. 

Apartman aidatı nasıl belirlenir? 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda, aparmanda kat malikleri kurulu tarafından belirlenen oranda aidat toplanıyor. Apartman aidatının hangi tarihlerde toplanacağı ise yine apartman toplantısı ile belirleniyor.