Başakşehir Kayabaşı 6.Etap Arsa ihalesi sonuçlandı mı?

Başakşehir Kayabaşı 6.Etap Arsa ihalesi sonuçlandı mı? sorusunun cevabına haberlerimizden öğrenebilirsiniz

Başakşehir Kayabaşı 6.Etap Arsa ihalesi sonuçlandı mı?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi devam ediyor.

İhale Konusu İşin Adı: "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 6.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi: Şirket portföyünde veya tasarrufunda bulunan arsalar üzerinde, Şirketten her hangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan, bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak olan şartnamede (ihale / sözleşme dosyası) belirtilen şartlar dâhilinde;

1. Yüklenicinin İmar Mevzuatına uygun olarak yapacağı ve Şirketin onaylayacağı tüm projelere ve detaylara uygun olarak gerekli her türlü üst yapı ve alt yapı inşaat işleri ile çevre düzenleme işlerinin Yüklenici tarafından yapılması,
2. Yapılan bu inşaatların satılabilecek bağımsız bölümlerinin Yüklenici tarafından pazarlanması ve satışı,
3. Bahsedilen bu işlere ilişkin her türlü masrafların Yüklenici tarafından karşılanması,
4. Yüklenicinin arsa satışı karşılığı olarak Şirkete taahhüt ettiği " Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri " nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi, iş ve işlemleridir.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 6.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.