Danıştay, Sultangazi riskli alan ilanını durdurdu

Danıştay 14. Daire, İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayınlanan "riskli alan" kararına ilişkin itirazları haklı buldu.

Danıştay, Sultangazi riskli alan ilanını durdurdu

2013 yılında Sultangazi Belediyesi'nin girişimleriyle, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 116 blokluk kısmın "Riskli Alan" ilan edilmesi girişimi Danıştay 14. Daire'nin karşı kararıyla sonlandı. Belediye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğu raporu takiben, 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bölgenin "Riskli Alan " ilan edilmesine yönelik olarak yapılan itirazları görüşen Danıştay 14. Daire, kararın teknik bir rapor hazırlanmadan alındığını gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Pendik Batı Mahallesi hakkındaki Danıştay kararını öğrenmek için tıklayın...

Sultangazi Belediyesi'nin raporunda ne yazıyordu?
Sultangazi Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvuruya konu olan raporda, söz konusu 116 binanın yaş aralığının 25-30 olduğu, yapay dolgu gözlemlendiği ve yapı temel derinlicinin de 3 metre olduğuna vurgu yapılarak, söz konusu binaların dolgu zemine oturtulduğu görüşü bildirilmişti. Belediye bu verilerden hareketle, söz konusu alanın 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan olarak ilan edilmesini önermiş; öneri de 6 Şubat 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştı.

Danıştay'dan aynı gerekçe: Teknik bir rapor yok
Ancak, Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin olarak bölge halkının yaptığı itirazları görüşen Danıştay 14. Daire, itiraz başvurularını haklı bularak yürütmenin durdurulması kararını aldı. 14. Daire'nin kararında Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 116 blokun yer aldığı arazinin "riskli alan" olarak ilan edilmesi ile ilgili detaylı bir teknik raporun hazırlanmadığı vurgulandı. 

Yeni planlar da İstanbul 8. İdare tarafından iptal edildi
Davanın Danıştay'da görüşüldüğü süre içerisinde Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan yeni planlara itiraz da olumlu sonuç verdi. Hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarının, 1/100.000 ölçekli üst plana aykırı olduğu gerekçesiyle dava açan bölge halkının talebini görüşen 8. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi raporu ise yeni planların "şehircilik ilk ve esaslarına ve kamu yararına" aykırılık tespit edince mahkeme planların kanuna uygun olmadığına karar verdi. .