Braas çatı sistemleri sempozyum düzenliyor

Braas çatı sistemleri Maltepe Üniversitesi’nde 19 aralık 2013 tarihinde düzenlenecek sempozyumda, mimarlık üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor

Braas çatı sistemleri sempozyum düzenliyor

17 Aralık 2013 / emlakwebtv
Mimarlığın felsefeyle ilişkisi, mimarlığa felsefece bakış, öteden beri mimarların ve filozofların gündeminde ağırlıklı olarak yer alıyor. Mekân olarak kentlerin durumu, kenti hep yeniden oluşturan mimarın; kenti nasıl algıladığı, geçmişin ve şimdinin yüküyle kentin geleceğine nasıl baktığı ve onu nasıl kurguladığı günümüzde her zamankinden daha çok önem taşıyor.

”Mekân yaratan ya da oluşturan bir özne olarak “mimar” günümüzde ne durumda?
”Mekân yaratan ya da oluşturan bir özne olarak “mimar” günümüzde ne durumda? Mimarlar bilen, eyleyen, değiştiren özneler olarak kendilerini, yaptıkları işi nasıl değerlendiriyor? Mimari tasarımda insan ve insan ihtiyaçları ne ölçüde belirleyici? Bir ‘çözüm’ bağlamı olarak mimari tasarımın yerel – evrensel gerilimindeki duruşu ne gibi özellikler taşıyor? Mimari çözümler insanı insan yapan nitelikleri, özellikleri, kısacası insanın varlık koşullarını ne ölçüde dikkate alıyor? Mimarlar zamanın ruhundan nasıl etkileniyor ya da zamanın ruhunu nasıl etkiliyor?”

“Mimarlığı Yeniden Düşünmek” başlıklı sempozyum
Braas Çatı Sistemleri, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünün ortaklaşa düzenlediği “Mimarlık ve Felsefe: Mimarlığı Yeniden Düşünmek” başlıklı sempozyum özetle bu soruları yanıtlamayı amaçlıyor.

Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan sempozyumuna katılım
19 Aralık 2013 tarihinde Maltepe Üniversitesi Adnan Saygun Konferans Salonunda gerçekleşecek olan sempozyumun açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Köymen ile Braas Çatı Sistemleri İcra Kurulu Başkanı Daniş Navaro yapacak. Bir tam gün sürecek olan sempozyumda oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi) ile Prof. Dr. Hülya Turgut (Maltepe Üniversitesi) üstlenecek. Sempozyumda Faruk Göksu (Şehir Plancı), Korhan Gümüş (Mimar), Prof. Dr. Ahmet İnam (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Özlem Oğuzhan (Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Güncel Önkal (Maltepe Üniversitesi), Dr. Yusuf Örnek (Antalya Kent Konseyi), Nevzat Sayın (Mimar) ve Prof. Dr. Afşar Timuçin (Kocaeli Üniversitesi) konuşmacı olarak yer alacak.

“Dönüşüm ve Kent”, “Dönüşüm, Kent ve İnsan”, “Dönüşüm, Mimarlık ve Gelecek” başlıklı üç oturumun gerçekleşeceği sempozyuma mimar, akademisyen ve geleceğin mimarları olarak öğrencilerin katılımı bekleniyor.

Firma Bilgisi: Braas Çatı Sistemleri