Damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergi olan damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2016? İşte yanıtı...

Damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergi olan damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2016? İşte yanıtı...

Damga vergisi beyannamesi her yıl düzenli olarak gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dönemlerde gönderilir. Damga vergisi oranları ise 2016 yılı için yeniden belirlendi. 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlendi. Her bir kağıttan alınacak damga vergisi üst sınırı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 TL  olarak belirlendi. 

Damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir? 

Sürekli damga vergisi mekellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuzu karşılığında ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin damga vergisi beyannamesi, takip eden ayın 23. günü akşamına kadar veriliyor. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ise ödeniyor. 

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuzu karşılığında ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin damga vergisi beyannamesi, damga vergisine tabi kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 15 gün içinde beyan ediliyor. Ödemeler beyanname verme süresi içinde yapılıyor.