Değer artış kazancı istisnası 2015

Değer artış kazancı istisnası 2015 belirlendi. İlgili kanuna göre, bu yılın istisna bedeli 10 bin 600 TL oldu.

Değer artış kazancı istisnası 2015

Değer artış kazancı vergisi, taşınmazların 5 sene içinde satılması hallerinde ödenmesi gereken bir vergi. Gelir Vergisi Kanunu'nca belirlenen değer artış kazancı istisnası 2015 ise 10 bin 600 TL oldu. Söz konusu verginin istisna tutarı her yıl yeniden belirlenmekte.

Değer artış kazancı vergisine tabi olan gelirleri ise şöyle sıralamak mümkün;

*Arazi,

*Bina,

*Maden suları,

*Memba suları,

*Madenler,

*Taş ocakları,

*Kum ve çakıl istihsal yerleri,

*Tuğla ve kiremit harmanları,

*Tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

*Voli mahalleri ve dalyanlar,

*Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

*Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.

Beyanname vermek şart
Yukarıda saydığımız taşınmaz malların elden çıkarılması durumunda ödenen değer artış kazancı vergisinin sınırları Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirleniyor. Ve bu vergi, taşınmazın alım tarihinden itibaren 5 sene içerisine elden çıkarılması durumunda ödeniyor. Her sene vergi için istisna bedeli belirleniyor. Belirlenen bedelden yüksek gelir elde eden kimselerin öncelikle beyanname vererek, vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Kanundaki yeri...
"2015 yılı tarifesine göre; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80' inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi. "