Deprem mi öldürür, denetimsizlik mi?

Türkiye'de beklenen büyük depreme hazırlık sürecinde bina denetimlerinin önemine dikkat çeken Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, "Binaların yıkılmasına deprem değil, denetim eksikliği neden oluyor..." dedi.

Deprem mi öldürür, denetimsizlik mi?

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir açıklama yapan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, beklenen büyük depreme hazırlık sürecinde "yapı denetiminin" önemine dikkat çekti. Hinginar, AB standartlarının Türkiye'ye getirilmesinde önemli aksaklıkların yaşandığını ve denetim probleminde atılacak adımların depreme karşı önemli avantajlar sunacağını belirterek: "Marmara depreminden bu yana inşaat sektörü büyük bir yükselişte, ekonomik büyüme çoğunlukla inşaat odaklı gerçekleşiyor. Kaliteli malzemelerle üretilmiş, tescillenmiş, standartlara uygun malzemelerle inşa edilmiş yapılarla depremden korunmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Depreme hazırlıkta, bütüncül sistem önerisi
Bina inşaatları hususunda en büyük eksiklik olarak tanımlanabilecek, tüm konuları içeren bütünsel bir bina yönetmeliğinin oluşması adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Hinginar, beklenen büyük depreme hazırlık bağlamında da yapı denetiminin önemine dikkat çekti. Hinginar dayanıklı yapılaşmada malzemelerin önemine dikkat çektiği açıklamasında, ülkemizdeki bina tasarımından yapımına dek geliştirilebilecek bütüüncül sistemin kurulmasıve toplumda güvenli yapı bilincinin oluşturulmasına vurguda bulunarak: 

"Türkiye’nin acilen yapı sektörünün bütününü kapsayan ve tüm yönetmelikleri bir çatı altına toplayacak bir Yapı Yasası’na ihtiyacı var.  Buradan hareketle, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bir Yapı Yasası’nın oluşturulabilmesi için, Türkiye İMSAD olarak bizim öncülüğümüzde Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu (UBYP) oluşturduk..." dedi.

Gayrimenkul sektöründen deprem uyarısı... Ayrıntılar için tıklayın...

Güvenli ve çağdaş binaların önemi
Binaların yalnızca depreme dayanıklılığının değil, bütünüyle çağdaş bina özelliklerine sahip olması gerektiği üzerinde de duran Hinginar, bu doğrultuda enerji verimliliğine dikkat çekti. Hinginar, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek: "Afet kayıplarını en aza indirmenin yolu olan güvenli yapının; doğru tasarım, doğru malzeme, doğru üretim, doğru uygulama ve doğru denetimle sağlanabileceği toplumun her kesimine anlatılmalı..." ifadelerini kullandı.