Ecrimisil davası nasıl açılır?

Hazine adına kayıtlı taşınmazların işgali nedeni ile işgalcilerden talep edilen tazminata ecrimisil denir. Peki, ecrimisil davası nasıl açılır?

Ecrimisil davası nasıl açılır?

Bir malın kullanılmasından dolayı menfaatin ödenmesi durumuna ecrimisil denir. Haksız işgal tazminatı olan ecrimisilin geriye dönük olarak hesaplanıp haksız yere bir malı kullanandan alınarak hak sahibine verilmesi için açılan davaya ise ecrimisil davası denir. Ecrimisil davası nasıl açılır? İşte yanıtı...

Ecrimisil nedir? 
Ecrimisil mevzuata göre; Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya gerçek olmayan kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak idarece talep edilen tazminattır. Bazı durumlarda ecrimisil ile kira karıştırılabiliyor. 

Ecrimisil davası nasıl açılır?

Ecrimisil davası nasıl açılır? 

Ecrimisil davası, iyi niyetli olarak bir malı kullanmayan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler olan işgalcilere karşı açılır. Davayı açabilmek için, haksız olan malı kullanan kişinin davacının rızası ve izni dışında kullanması ve kötü niyetli olması gerekir. 

Açılacak dava, tapu iptali ve müdahalenin meni davası ile açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılabilir. Geriye dönük 5 yıllık isteneceği için bu davalar ile birlikte açmak gerekiyor. Bu davalar ile birlikte ecrimisil isteniyorsa önce tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülüyor. Ecrimisil davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılabiliyor.