Ecrimisil nedir?

Hukuk terimlerinden işgal anlamı da taşıyan Ecrimisil nedir? Ecrimisil davası nedir, zamanaşımı süresi ne kadardır? Dava dilekçesi nasıl yazılır? Hepsi ve daha fazlası bu yazımızda...

Ecrimisil nedir?

Ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat bedelidir.

Ecrimisil nedir?

Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.

Ecrimisil davası nedir? 

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanarak haksız yere bir malı kullanandan alınarak hak sahibine verilmesi için açılan bir davadır. Bir malı iyiniyetli olarak kullanmayan, malı geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilere karşı haksız işgal tazminatı yani Ecrimisil talepli dava açılır.

Davayı açabilmek için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötü niyetli olması gerekir.

Açılacak Ecrimisil davası tapu iptali veya müdahalenin meni davası ile açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılır, ancak geriye dönük 5 yıllık isteneceğine göre bu davalarla beraber açmakta yarar vardır. Bu davalarla beraber ECRİMİSİL istenir ise öncelikle tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülür.

Ecrimisil Davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır ve geriye dönük en fazla 5 yıllık Ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil rakamının hesabında kullanılan malın kira değeri esas alınarak bilirkişilerce tespit yapılır. Haksız ve kötü niyetle kullanan kişiye dava açmadan önce ihtarname ile durumu bildirmek gerekir. Ancak mirasçılar arasında açılan Ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu yoktur.

MEDENİ KANUN: MADDE 995.- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Ecrimisil zamanaşımı süresi ne kadardır? 

Ecrimisil zamanaşımı konusunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur.Yargıtay tarafından ecrimisil davalarında uygulanmak üzere 5 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Ecrimisil davası açmak isteyen kişi bunu 5 yıl içinde yapmadığı takdirde dava açma şansını kaybeder. 

Ecrimisil ihbarnamesi nedir? 

Takdir edilmiş ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren 15 gün içinde, ecrimisil ihbarnamesi adıyla düzenlenerek işgalciye tebliğ edilir. Vatandaşın ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde idareye dilekçe ile itiraz hakkı bulunuyor. Bunun üzerine idare, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak ecrimisil tutanağı düzenleyerek tebliğ ediyor. Bu tebligattan itibaren 60 gün içinde idari yargıda ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabiliyor. 

Ecrimisil nedir? Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (Tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Ecrimisil şartları nelerdir? 

Ecrimisil davası açabilmek için bazı şartlar aranır. Ecrimisil borçlusuna dava açmadan önce durumunda kendisine ihbarname ile bildirilmesi gerekir. Eğer dava mirasçılar arasında açılacaksa bu durumda ihbarname ile bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Ecrimisil borçlusu olduğu iddia edilen ve kendisine tebliğde bulunulan kişinin 30 gün içinde ihbarnameye itiraz hakkı vardır. İtiraz dilekçesi idareye verildikten sonra ise 30 gün içinde olumlu veya olumsuz bir sonuca ulaşır ve kişiye tebliğ edilir. Davanın açılabilmesi için öncelikle haksız bir işgal söz konusu olmalıdır. Yani malın asıl sahibinden habersiz hareket edilmiş olmalıdır. Ayrıca haksız işgal ile malik ya da zilyet zarara uğramış olmalı ve bu haksız işgal kötü niyetli bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kötü niyetli zilyetin elde ettiği ya da elde etmeyi ihmal ettiği semerelerin olması gerekmektedir. Bu şartların var olması durumunda ecrimisil davası açma hakkı doğacaktır. 

Ecrimisil dava dilekçesi örneği 

......… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI         :

KONU      : … TL ecrimisil talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

1- Müvekkile ait bulunan …mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi davasıyla …Asliye Hukuk Mahkemesi  …sayılı ilamıyla müdahalenin men’ine karar vermiştir.

2- Ancak Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca taşınmazdan halı saha olarak yararlandığı , halı sahayı saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu arsayı iki yıl boyunca kullandığı ve bu süre içerisinde tahmini …TL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu davayı açmak zorunda kaldık.

 

H. NEDENLER   : TMK, BK ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER    :…Asliye Hukuk Mahkemesi …sayılı ilamı, tapu senetleri, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   :Davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam …TL ecrimisil bedelinin  davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederiz.  …/…/….

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkul Nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Nevbahar Üsküdar’da  büyük teslim kampanyası!

Nevbahar Üsküdar’da büyük teslim kampanyası!

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

EN ÇOK OKUNANLAR