Ekspertiz nedir?

Ekspertiz; gayrimenkulün bir uzman tarafından değerlendirilmesine ve değerin belirlenmesine denir

Ekspertiz nedir?

Ekspertiz; gayrimenkulün bir uzman tarafından değerlendirilmesine ve değerin belirlenmesine denir. Arsa değeri, bina değeri, ulaşım, alt yapısı, imar durumu gibi durumları inceleyip, değer biçilmesi şeklinde olur. Eksprertiz işlemini yapan kişiye eksper denir. Birçok modeli olan Eksprertizm metodları şunlardır: Maliye Metodu, Pazar Değeri ve Emsal Metodu, Finansal MEtod, Geliştirme Metodu.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü, ‘Ekspertiz’ kelimesinin karşılığını “Bilirkişi tarafından yapılan inceleme” olarak verir.

Ekspertiz işlemlerini gerçekleştirecek olan Eksperi kredi kuruluşu seçer. Ekspertiz raporunda yer alan bilgiler şöyledir:
- Binanın (gayrimenkulun) kimliği / açık adresi
- Kime ait olduğu / Türü
- Kaç katlı, kaç yaşında olduğu
- İmar durumu, Belediye ve Tapudan sorulur.
- Ulaşım: ulaşım özellikleri araştırılır.
- Gayrimenkulun Fiziki Durumu: Betonarme, kagir, yığma, çelik karkas, ahşap vb.
- Altyapı
- İtibar (bina ve sahibinin)
- Binanın inşaat değeri yukarıda anlatılanlar pozitif ise bir değer oluşur.

Ekspertizm metodları
1. Maliyet Metodu: Gayrimenkul alıcısının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.
2. Pazar Değeri veya Emsal Metodu: Değerlendirilmesi yapılan gayrimenkulün eşdeğer gayrimenkullerde yapılan değerlendirmenin karşılaştırılmasıdır.
3. Finansal Metod: Söz konusu olan gayrimenkulün gelecekteki değerinin iskonto değeri ile bugün ki değerinin hesaplanmasıdır.
4. Geliştirme Metodu: Gayrimenkulün o anki kullanımından daha farklı bir uygulamaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesinde ortaya çıkacak maliyet ile bu geliştirmeden doğacak gelirlerin karşılaştırılması yapılır.

Ekspertiz nasıl olunur?
Ekspertiz olabilmek için bir lisans almak gerekir. Dört yıllık bir üniversiteden mezun olmak bunun için aranan ilk şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmi internet sitesinde lisanslama sınavları bölümünden sınavlar, başvurularda izlenecek yol, verilmesi gerekli dersler, sınav tarihleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu lisansı alınabilmesi için 1 yıl gayrimenkul değerleme uzmanı olarak lisans belgesini alabilmeniz için üç yıl değerlemede çalıştığınızı belgelemek gerekiyor.
Belirtilen süreleri tamamlar, sınavlarda başarı gösterip lisans belgenizi de alırsanız gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışabilir veya kendiniz bir gayrimenkul değerleme şirketi kurar, bankalar için ekspertiz raporları hazırlayabilirsiniz.