Emlak alım satım sözleşmesi

Emlak alım satım sözleşmesi alıcı ile satıcı arasında genellikle emlakçılar aracılığı ile düzenlenen belgedir. Bu sözleşme aracılığı ile alım satımlar sözleşme maddeleri çerçevesinde yapılabilir.

Emlak alım satım sözleşmesi

Emlak alım satım sözleşmesi alıcı ile satıcı arasında imzalanan zorunlu olmayan belgedir. Genellikle emlakçılar tarafından imzalanan bu belge ile tarafılar maddeler üzerinde anlaşır. Bu anlaşma 2 ya da daha fazla sayıda hazırlanıp imzalanabilir. Sözleşme taraflarda kalır. Sözleşmeye uyulmadığı taktirde maddelerde yer alan hükümler mahkemelerde bağlayıcıdır. Bu sebeple imzalanmadan önce dikkatli olunması ve bir avukata danışılması önerilmektedir. 

Emlak alım satım sözleşmesi hazırlanırken, emlağın tapusunun da hazır bulunması hataların önüne geçecektir. Tapu fotokopisi istenirse sözleşme ile birlikte taraflarda kalabilir. Satış öncesi olduğu kadar satış sonrasında da kadar sözleşme hükümleri geçerlidir. 

Emlakçı aracılığı ile yapılan işlemlerde, emlakçının alacağı komisyon bedeli İstanbul Ticaret Odası satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcıdan %2’şer + KDV önerilmektedir. Ancak bu emlakçı komisyon bedeli alıcı-satıcı-emlakçı arasında karar verilir ve sözleşmede yer alır. Yer gösterme için teamülen ücret alınmaz, ancak buda emlakçı ile alıcı arasında belirlenir.

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

CİNSİ:
İLİ:
İLÇESİ:
MAHALLESİ:
SOKAĞI:
KAPINO:
PAFTANO:
ADANO:
PARSELNO:

ALICI ……………..…………. ile SATICI ……………………… yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1- SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….…… TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2-Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..… TL kaparo alınmıştır.

3-Satış bedelinin……………….TL’sıpeşin,gerikalanıda………….sürede taksitlerle ödenecektir.

4- Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Borçlar Kanunu’nun 156 / 2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5– ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden yüzde .................. +KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6– Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

7– Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icrada ireleri yetkilidir. 

tarih

ALICI                       EMLAK KOMİSYONCUSU                         SATICI