Emlak beyannamesi nasıl verilir?

Kişinin üzerine olan gayrimenkullerin ilgili belediyeye bildirilmesine emlak beyannamesi denir. Peki, emlak beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? Emlak beyannamesi örneği gibi tüm merak ettikleriniz bu yazımızda...

Emlak beyannamesi nasıl verilir?


Kişinin üzerine olan gayrimenkullerin ilgili belediyeye bildirilmesine emlak beyannamesi denir. Sahip olunan her taşınmaz için emlak beyannamesi belediyenin emlak birimine tapu belgesi ile ispatlanmalıdır. Herhangi bir taşınmaza sahip olanlar emlak vergisi vermek zorundadır. Emlak beyannamesi için belediyeye giden mal sahibi emlak biriminden türüne göre form alıp gerekli yeri doldurarak, diğer evraklar ile birlikte teslim eder. 

Emlak beyannamesi ne zaman verilir? 

Emlak beyannamesi taşınmazın alındığı sene sonuna kadar verilebiliyor. Ayrıca taşınmazı yeni alan kişiler ilk sene emlak vergisinden de muaf tutuluyor. 

Emlak beyanına nasıl başvurulur? 

Tapu alındıktan sonraki günden başlayıp o yılın sonuna kadar emlak beyanında bulunmak gerekir. Beyanda bulunulmadığı durumlarda ceza işlemleri uygulanır. 

Emlak beyanlarındaki formlarda arsa, arazi, evleri aynı beyanda bildiremezsiniz. Hepsi için ayrı beyanda bulunmanız gerekir. Beyanda bulunulan her gayrimenkul için ayrı ayrı vergi ödemelisiniz. Ödenmemiş her beyanın vergisi için faiz uygulanacaktır. 

Emlak beyanı nasıl verilir? 

Emlak beyanı, sahip olduğunuz taşınmazın bulunduğu ilgili belediyenin emlak servisine veriliyor. Malın türüne göre (bina, arsa, daire gibi) form alıp doldurmak gerekiyor. Emlak beyanı yaptıktan sonra beyan yapılan taşınmaz için emlak vergisi ödemeye başlıyorsunuz. Emlak beyanı yapmak için süre ise, tapu alındıktan sonraki günden başlayıp o yılın sonuna kadar devam ediyor. 1 yıl içerisinde ilgili belediyeye başvuruda bulunulmadığı durumda ceza uygulanıyor. 

Emlak vergisi beyannamesi için gerekli evraklar

1. Tapu fotokopisi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Binalar için yapı kullanma izninin fotokopisi
4. Binanın bulunduğu adres
5. Beyan sahibinin ikamet adresi
6. Vergi numarası

Emlak beyannamesinin 3 türü vardır. Bina, arsa ve arazi olarak ayrılır. Binalar; müstakil yapılar, evler, villa, apartman, han ve otelleri, arsa; imar planı ile değişikliğe uğramış, parçalara ayrılmış ve üzerinde yapı yapılabilir alanları, arazi ise imar planı dışındaki alanlara deniliyor. Araziler de kıraç araziler, taban araziler ve sulak araziler olarak 3'e ayrılıyor. 

Emlak beyannamesi örneği 

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (BİNA)

 

.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................

 

MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

 

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe

 

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon

 

TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı

 

Tarih ve  İmza

...https://www.emlakwebtv.com/..https://www.emlakwebtv.com/20..