Emlakçı kiralama sözleşmesi örneği

Emlakçılar taşınmaz malların alım satım işlemlerini yaptıkları gibi aynı şekilde ev sahibi ile kiracıları da buluşturuyor. Anlaşmaya varılırsa kiracı, ev sahibi ve emlakçı arasında emlakçı kiralama sözleşmesi imzalanıyor. İşte emlakçı kiralama sözleşmesi örneği...

Emlakçı kiralama sözleşmesi örneği

Emlakçılar taşınmaz malların alım satım işlemlerini yaptıkları gibi aynı şekilde ev sahibi ile kiracıları da buluşturuyor. Anlaşmaya varılırsa kiracı, ev sahibi ve emlakçı arasında emlakçı kiralama sözleşmesi imzalanıyor. İşte emlakçı kiralama sözleşmesi örneği...

Gayrimenkul kiralama aracılık sözleşmesi örneği

Dosyayı indirmek için tıklayın.

 

Emlakçı kiralama sözleşmesi örneği 

CİNSİ :
İLİ :
İLÇESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
KAPI NO :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO :

KİRACI ……………..………….ile KİRAYA VEREN ………………………yukarıda
kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda kiralanması için anlaşmışlardır.

1 – KİRAYA VEREN, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan kiralamayı kabul etmiştir.

2 – Kiralama bedeline mahsuben, Kiracı’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.

3 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan kiracı, bu emlağı kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. KİRAYA VEREN vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

4 – KİRACI kendisine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAKÇI’ya sözleşmenin imzasından itibaren yıllık brüt (stopaj dahil) kiralama bedelinin % 10’u +KDV hizmet ücreti ödemeyi kabul etmektedir.

5 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

6 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/2016

KİRACI                              EMLAK KOMİSYONCUSU                    KİRAYA VEREN