Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “2017 yılı sonunda Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar satılamayacak” açıklamasının ardından akıllara “Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?” sorusu geldi. İşte yanıtı.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

31.10.2013

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarla ilgili yaptığı açıklama ‘Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?’ sorusunu akıllara getirdi. Bakan Bayraktar açıklamasında, 2017 yılı sonunda Enerji Kimlik Belgesi olmayacak binaların tapuda zorluklar yaşayacağını söyledi. Peki bu duruma düşmemek için Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınacak?

Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki verilen şirketler aracılığıyla düzenleniyor. Bakanlık yetkili bu şirketler, öncelikle belgenin verileceği binada inceleme yapıyor. Bu incelemede; binanın yaşı, konumu, hangi malzemelerden inşa edildiği gibi bilgilerle teknik bilgileri, aydınlatma elemanlarını vs bakarak, hesaplamalar yapıyor. BU hesaplamalar ışığında kimlik belgesini hazırlayarak, ilgili idareye onaylatıyor.

Enerji Kimlik Belgesi kaç yıl geçerli?

Onaylanan Enerji Kimlik Belgesi’nin ömrü ise 10 yılı buluyor. Söz konusu belgenin bir nüshası bina sahibi ya da yöneticisinde, bir nüshasının da binada görülebilecek bir yere asılması gerekiyor.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Özellikle eski binalarda bu belgenin alınabilmesi için binanın mantolaması, pencerelerinin ısı geçirgenliğinin az olması, eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirilmesi, enerji az tüketen ampullerin kullanılması gerekiyor. Belgeyi, sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında bulunan binalar, seralar, atölyeler, münferit inşa edilen depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olanlar haricindeki tüm binaların alması zorunlu tutuluyor.