Enerji tasarrufu çatıdan başlar

TUİK raporlarına göre ülkemizdeki konutların %40’ından fazlasında sızdıran çatı ve izolasyondan dolayı ısınma sorunları mevcut

Enerji tasarrufu çatıdan başlar

07 Ocak 2014 / emlakwebtv
Bir çatının uzun ömürlü olabilmesinde doğru projelendirme, doğru yerde ve tekniğine uygun şekilde kullanılmış kaliteli ürünler ve nitelikli uygulayıcılar önem taşıyor. TUİK tarafından hazırlanan 2012 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasında ülkemizdeki kurumsal olmayan nüfusun,

• %40,6 ‘sının konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar vb.” sorunlar olduğu,
• %46,6’sinin oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşanmakta olduğu belirtiliyor.

“Doğru ısı yalıtım” uygulamaları son derece önemlidir
Yapılan bazı araştırmalara göre, bir yapıdaki ısı transferinin çatılardan gerçekleşen kısmının, yapıdaki toplam ısı kaybının dörtte birine ulaşabildiği ortaya konulmaktadır. Bu nedenle çatılarda ısı yalıtım performansını arttırmada, “doğru ısı yalıtım” uygulamaları son derece önemlidir. Doğru seçimler ve bilgiye dayalı uygulamalar ile anlamlı enerji tasarrufları sağlanabilmektedir.

Çatılarda doğru ısı yalıtım uygulamalarında, malzeme seçimi önem taşımaktadır
Çatılarda doğru ısı yalıtım uygulamalarında, öncelikle ihtiyacı karşılayabilecek teknik özelliklere sahip bir malzeme seçimi önem taşımaktadır. Ayrıca çatıda ısı köprüleri oluşturmamak en temel tasarım prensibi olarak düşünülmelidir. Kullanılan ısı yalıtım malzemesi, çatıdan gelen kar, rüzgar, öz ağırlık vb. yüklere karşı yüksek basma mukavemetine sahip olmalıdır. Çatı alt yapısı, bu prensipler dikkate alınarak teşkil edilmelidir.

Braas’ ın bu amaçla geliştirdiği yüksek performanslı çatı mantolama sistemleri ile hem çatılarda ısı köprüleri oluşması önlenebilmekte hem de çatıların ısı yalıtım performansı arttırılabilmektedir. Enerji verimliliği artan çatılar sayesinde, ısıtma ve soğutma için harcanan bütçeler azaltılabilmekte, çatı katları keyifli ve konforlu yaşam alanlarına dönüşmektedir.

Braas, Thermomanto ile ısı yalıtım levhasını gerçek bir sisteme dönüştürüyor
Braas’ın güçlü ısı yalıtım çözümü Thermomanto üzerindeki yatay kanallar, herhangi bir altyapı hazırlığına gerek kalmadan kiremit montajının yapılmasına izin veriyor. Bu yatay kanallar aynı zamanda yerleşimin hızlı ve düzgün olmasını da sağlıyor. Thermomanto’ nun dikey kanalları ise, kiremit altının etkin ve sürekli olarak havalandırılmasına imkan veriyor. Braas ısı yalıtımı ürün gamındaki tüm ürünler 300 kPa basma mukavemetine sahip olup, bu yüksek basma mukavemeti sayesinde kar, rüzgar ve öz ağırlık gibi yüklere karşı yapısal bütünlüğünü koruyabiliyor. Özel zırhlı yüzey kaplaması ise suya ve neme karşı maksimum koruma sağlıyor. CE belgesine sahip bu ürünler, uzun yıllar ilk günkü gibi kullanılabiliyor.

Braas ısı yalıtım çözümleri, enerji verimliliğini arttırarak evinize değer katarken, çatı katlarında dört mevsim ideal yaşam konforu sağlayacak bir ortamın da oluşturulmasına yardımcı oluyor. Böylece çatı katları tüm yıl boyunca rahatlıkla kullanılabilir duruma getiriliyor ve çatı katındaki yaşam süresi uzuyor.