Ergene hayata dönüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın talimatıyla başlayan Ergene Nehri’ndeki ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

Ergene hayata dönüyor

28 Ağustos 2013 / emlakwebtv

Ergene’de KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) değeri 2007 yılında 683 iken 2013’ün Mayıs ayında aynı noktada 149’a düştü. Yılın ilk 6 ayında 5.807 ton ambalaj atığı çöpe karışmadan toplandı, yapılan 964 denetimde işletmelere 3.386.576 TL idari para cezası uygulandı.

Sanayi atıkları ortak arıtma tesisinde toplanacak

Havzadaki dağınık sanayiler Islah OSB’ler altında toplanarak müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri kurulacak. 7 Islah OSB’de 586 işletme için 5 adet müşterek atıksu artma tesisi kurulacak. Atıksu arıtma tesisinin sayıları minimize edilerek denetim ve kontroller daha etkin bir şekilde yürütülecek. Bakanlık, söz konusu 5 adet müşterek Atıksu Arıtma tesisinin projelerini onayladı.

Ergene’de Çevre Düzeni Planları uygulandı

Bölgede OSB ve Islah OSB alanlarındaki doluluk oranı %75 oranına ulaşıncaya kadar; OSB dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin verilmeyecek.  Ayrıca havzada kirleticiliği yüksek ve doğal kaynak kullanımı fazla olan 18 adet sektöre yasak getirildi.

5.807 ton çöp toprağa karışmadan toplandı

Tekirdağ ilinde ve 7 ilçede ambalaj atıkları kaynakta ayrı toplama çalışmaları yapılıyor. 2010 yılında; 17.530 ton, 2011 yılında; 21.174ton,  2012 yılında 22.150 ton, 2013 yılının ilk 7 ayında ise 5.807 ton ambalaj atığı çöpe karışmadan kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Nehir Su Kalitesinin Sürekli İzlenmesi

Debisi 10.000 m³/günden büyük olan arıtma tesislerinin çıkışlarına (Çorlu Deri OSB, Çerkezköy OSB) gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyeleri anlık olarak izlemeye alındı.

Bakanlık ayrıca, mahalli Çevre Kurulu kararı ile “OSB ve Islah OSB dışında kalan ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine debi sınırı olmaksızın uzaktan sürekli izleme sistemi kurma zorunluluğu getirdi.

Denetimler sıklaştı

Ergene havzasında yılın ilk 7 ayında 964 adet denetim yapıldı ve denetimler sonucu çevreye duyarlılık gözetmeyen işletmelere 3.386.576 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ergene Nehrindeki kirliliğin kısa süred e sonlandırılması amacı ile atıksu deşarjında ergeneye özel yeni kısıtlamalar getirildi. Yayımlanan Genelge ile Ergene Havzasındaki deşarj standartları, ülkemizdeki sektörel bazda farklılık gösteren genel deşarj standartlarına oranla %30-%50 oranında kısıtlandı. Yani kullanılan suyun içerisindeki kirlilik değerleri diğer bölgelere göre çok daha fazla kısıtlandı. Ergene Havzasında yoğun bulunan Tekstil sektörünün Temiz Üretim Planlarının İlimizde uygulanması ile Endüstriyel su kullanım miktarında yaklaşık %10 (14300 m3/gün) tasarruf sağlanmaktadır.”