Gayrimenkul sertifikası nedir?

Devlet güvencesinde işlem gören projelerden metrekare bazında hisse satın almayı sağlayan gayrimenkul sertifikası nedir? sizler için araştırdık...

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Devlet güvencesinde işlem gören projelerden metrekare bazında hisse satın almayı sağlayan gayrimenkul sertifikası nedir? sizler için araştırdık...

Hükümetin 2016 Eylem Planı'nda yer alan gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul projesi inşa eden firma tarafından projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Gayrimenkul sertifikası olanlar ellerinde yeterli sayıda sertifika var ise proje tamamlandığında alınan hisse oranına göre daire sahibi olurlar. Haklarınıanmak istemeyen vatandaşlar ve hissesi yeterli olmayanlar ise izahname ile ilan edilen oranda faiz alabilirler. Aynı zamanda talep görmeyen dairelerin banka tarafından satılması sonucunda elde edilen gelirin paylarına bölünmesi sonucunda çıkan tutarı alabilirler. 

Gayrimenkul sertifikası ihracı edenlerin edimlerinin ve bu edimlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkacak cezai şartların bir banka tarafından garanti edilmesi zorunludur. Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para, banka tarafından açılmış olan özel bir hesapta toplanır. Toplanan para vekilin özen borcu çerçevesince banka tarafından gelir elde edilecek şekilde ihraççı adına değerlendirilir. 

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Belirli bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmeyi üstlenenler tarafından, inşa edilecek veya edilmekte olan konut projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Nominal değerleri eşit ve hamiline yazılı olarak ihraç edilirler.