Gaziantep'in konut profili tartışıldı

Gaziantep Ticaret Odası ve GYODER, Gaziantep'te düzenledikleri bir panel ile inşaat sektörünün sorunlarını masaya yatırdı.

Gaziantep'in konut profili tartışıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)'nın Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 'nin desteğiyle düzenlediği "İnşaat Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu, Sorunları, Gaziantep Özelinde Sektörün Geleceği ve Alınacak Önlemler" konulu panel, 26 Şubat 2015 Perşembe günü Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep'de Konut Tercihleri Araştırmaları
GYODER, Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen İnşaat Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu, Sorunları; Gaziantep Özelinde Sektörün Geleceği ve Alınacak Önlemler Paneli'ne destek vererek "Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2020" raporunu ve Gaziantep Konut Tercihleri Araştırması'nı hazırladı. 

Tarihi ve kültürel mirasının yanında çağdaş çalışmalarıyla, dünyada da örnek olarak gösterilen ve sürdürülebilir gelişmişlik düzeyinde, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olan Gaziantep, özellikle son dönemdeki çalışmaları ile Türkiye'nin birçok şehrine de örnek oluyor. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projeleri ile dikkat çeken ve gayrimenkul sektöründe yüksek yatırım potansiyeli taşıyan bu önemli şehrin değerinin ortaya konması şehrin gelişiminin sürekliliği için büyük önem arz ediyor.

Eşsiz tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri, sanayi, ticaret ve turizm alanındaki gelişmişliği ile Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Gaziantep; dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, GYODER bu şehrin taşıdığı potansiyeli tüm hatları ile ortaya çıkarmasına yardımcı olma çabasıyla Gaziantep'e özel hazırladığı "Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2020" raporu ve Gaziantep Konut Tercihleri Araştırması ile sektör temsilcilerine ve yatırımcılara kaynak olacak nitelikte bilgiler verdi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un açılış konuşmacıları arasında yer aldığı panelde GYODER tarafından hazırlanan 'Gaziantep Gayrimenkul Sektörü Değerlendirme ve Öngörüler 2020' raporu ve Gaziantep Konut Tercihleri Araştırması GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Neşecan Çekici tarafından katılımcılara aktarıldı.

Rakamlarla Gaziantep Konut sektörü

-  Gaziantep'te 2012 yılı itibari ile nüfusun yüzde 89,18'nin il ve ilçe merkezlerinde yani kentsel alanlarda yaşadığı ölçüldü

- Gaziantep'te 2008 yılından itibaren konut satışlarının kademeli ve istikrarlı olarak arttığı görülmektedir. 2008 yılında 8.006 adet olan konut (daire) satısı 2011 yılında 15.699 adede, 2014 yılında ise 22.169 adede yükselmiştir. Gaziantep Türkiye genelindeki konut satışları içinden 2014 yılında yüzde 1,9 oranında pay almıştır.

- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılında Gaziantep'te konut sahibi olan hane halklarının oranı yüzde 59,5'dir.Hane halklarının konut sahipliği oranı Türkiye genelinde ise yüzde 67,3'dür. Gaziantep'te 2013 yılı itibariyle toplam hane halkı sayısı 409.875'dir. Konut sahibi olmayan hane halkı oranı yüzde 40,5, sayısı ise 165.999'dur. Gaziantep'te konut sahipliği oranı düşük olup önemli bir konut talebi potansiyeli bulunmaktadır.

- Gaziantep'te konut ihtiyacı öngörülerini belirleyen dört unsur bulunmaktadır. Bunlar hane halkı sayısı artışlı konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm kaynaklı konut ihtiyacı, yenileme kaynaklı konut ihtiyacı ve dış göç kaynaklı konut ihtiyacıdır.

- Gaziantep'te 2015-2020 döneminde kentli hane halkı sayısı artısı 95 bin adet olacaktır. Buna bağlı olarak aynı dönemde 95 bin adet hane halkı sayısı artışlı konut ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

- 2015-2020 döneminde her yıl iki bin adet yenileme kaynaklı konut ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Yurtdışından alınan göç nedeni ile mülteci sayısında bağımsız olarak her yıl bin adet konut talebi olacağı varsayılmaktadır.