Sarıyer kalesi

Sarıyer kalesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, XVII. yüzyılda IV. Murad tarafından yeniden inşa edilen Rumelifeneri Kalesi'ni 20 yıllığına kiralamak için ihaleye gitme kararı aldı.

Sarıyer kalesi

Sarıyer'ın Karadeniz'e bakan tepelerinde yükselen tarihi Rumelifeneri Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle işletme haline dönüştürülmeye hazırlanıyor. I. Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunan bir XVII. yüzyıl kalesi olma özelliği taşıyan kale, bakanlığın girişimiyle önce restore edilecek; ardından da 20 yıllığına kiraya verilecek. Rumelifeneri Kalesi, hazineye ait tapu kayıtlarında 6 pafta 418 ada 147 parsel üzerinde yer alıyor.  İlk olarak Cenevizliler tarafından inşa edilen, ve XVII. yüzyılda Sultan IV. Murat tarafından yeniden inşa edilen Rumelifeneri Kalesi'nde bu dönemde 60 asker evi 100 top, buğday ambarları ve bir cami yer alıyordu. Kale 300'e yakın askeri besleyebiliyordu. Türkiye'de restorasyon faciaları... Ayrıntılı bilgi için tıklayın...  Tarihi kalede dönüşüm rüzgarı XVII. yüzyıldan günümüze uzanan ve bugüne dek herhangi bir onarım faaliyetine girişilmeyen Rumelifeneri Kalesi, yapılacak düzenlemelerle dönüştürülecek ve yapılacak bir ihale ile uzun süreli kiraya verilecek.Sarıyer Gazetesi'nde yer alan Bekir Batu imzalı habere göre 46 dönümlük bir alana yayılan kale ile ilgili olarak ön çalışmalara öncülük eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı, proje çalışmalarının sonlanmasıyla birlikte restorasyon aşamasına geçecek.  Önce restorasyon, ardından ihale Tarihi kalenin restorasyon ve ihale süreçleriyle ilgili çalışmalarının hızla tamamlanması bekleniyor. Bu doğrultuda tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde bulunan Rumelifeneri Kalesinin irtifak hakkı tesisi şeklinde gerçekleşecek kiralama süresi ise 20 yıl o...