Güneş panelinden elektrik satışı vergiden muaf oldu

Binaların çatı ve cephelerinde kurulan güneş panellerinde elde edilen ihtiyaç fazlası elektriğin satışını gerçekleştirenlere 'vergi muafiyeti taşıyan esnaf' tanımı sunan düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Güneş panelinden elektrik satışı vergiden muaf oldu

İlk olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyurulan 'güneş panellerinde' üretilen fazla elektriğin satışına ilişkin düzenleme yasalaştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte binaların çatı ya da cephelerine inşa edilen güneş enerjisi panellerinin fazla elektriğinin satışı vergiden muaf kabul edildi

Vergiden muaf esnaf kabulü

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı imzasıyla yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışından Esnaf Muaflığı başlığını taşıyan ikinci bölümde, 7103 sayılı Kanun ile 193 sayılı kanunun esnaf muafiyetini düzenleyen 9'uncu maddesine ek yapıldı. Bu ekleme ile birlikte Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimine ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleşti. Bu kapsamnad sahibi olunan ya da kiralanan konutları çatı ya da cephelerinde kurulan ve kuru güce asami 10 k!'ya kadar olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyacç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar kapsam dahiline alındı. Düzenlemeye kat maliklerince ana gayrimenkülün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar da dahil edildi. 

Muafiyetin kapsamı ne olacak?

Esnaf muafiyetinin şartları ise ilgili tebliğinin 3. maddesi ile düzenlendi. Muafiyetten yararlanabilmek için üretim tesisinin sahip olunan yahut kiralanan konutun çatı ya da cephelerinde kurulu olması, üretim tesisinin kurulu gücünün de 10 kW ve üstü olması şartı getirildi. Diğer taraftan elektriğin sadece bir üretim tesisinde üretimi ve üretilen elektik enerjisinden ihtiyaç fazlasının ise son kaynak tedarik şirketine satılması şartı belirlendi. Tebliğin ilgili maddesinde elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılmasının mnuafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği de belirtilerek, apartmanların çatı ya da cephelerine kurulan üretim tesisinin de muafiyete engel teşkil etmediğine vurgu yapıldı. 

Apartmanlarda elektrik üretim tesisinin mülkiyet hakkı

Apartmanlarda yer alan elektrik üretim tesikinin mülkiyet hakkı ise hisseleri oranında kat maliklerine ait olacak. İhtiyaç fazlası elektriğin son tedarik şirketine satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları ölçüsünde yönetimin değil, kat maliklerinin geliri olarak kabul edilecek. İhtiyaç fazlası elektriğin son kaynak tedarik firmasına satışında her bir malik de muafiyetten ayrı ayrı yararlanacak. Elde edilen bu gelir apartman yönetimleri tarafından tahsil edilerek ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek. Tercihe uygun olarak gelirin kat maliklerine uygun olarak pay edilmesi durumunda da muafiyetten yararlanılabilecek. Bu durum apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümleri için de geçerli olacak. 

Birden fazla üretim tesisinde yalnızca bir vergi muafiyeti

Gerçek kişilerce kullanılan birin üzerinde fazla konutta elektrik üretim tesisinin kurulması durumlarda da yalnızca bir tesis için esnaf muafiyetinden faydalanılabilecek. Tebligin ilgili maddesinde: "Hangi tesis için esnaf muaflığından faydalanılacağı, ilgili son kaynak tedarik şirketine bildirilmek suretiyle serbestçe belirlenebilecektir." şeklinde konuştu. 

Vergi muafiyetinden yararlananların yükümlülükleri

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, defter tutma, beyanname verme ya da belge düzenleme gibi yükümlülükleri bulunmayacak. Bu muafiyetten yararlananlar ise kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldığı mal ve giderlere ilişkin belgelerini kanunen belirlenen süre içinde saklama zorunluluğu getirildi. 

Binalarda yalıtım zorunluluğu başladı. Ayrıntılar için tıklayın...

Maliye Bakanı Naci Ağbal duyurmuştu

Maliye Bakanlığı, binaların çatı ve cephelerinde kurulan güneş panelleri aracılığıyla üretilecek elektriğin vergilendirilmesiyle ilgili vatandaşa kolaylık sağlayacak bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Fazla elektriğin sisteme aktarılması ile birlikte kaynakların doğru kullanımında önemli bir fayda yaratılmış olacağına dikkat çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak bir Torba Yasa Düzenlemesi dahi yapılabileceğini söyledi.

Nerede para varsa, orada vergi var

 Maliye Bakanı Naci Ağbal, binalarda üretimi gerçekleştirilen elektrikle ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Durumu'nun düzenlemesine destek verileceğini söyledi. EPDK'nın, bu noktalardan üretimi gerçekleştirilen ve ihtiyacın üzerindeki üretimin sisteme verilmesi konusundaki düzenlemeye paralel olarak hareket edeceklerini vurgulayan Naci Ağbal: "Buradan elde edilecek fazla elektrik üretimi enerji arzı ihtiyacına katkı sunacak. Bakanlığımız açısından ise paranın söz konusu olduğu her alanda verginin de gerekli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor..." dedi. 

 

Güneş paneli elektriğinin satışında vergi kolaylığı

 

Vatandaşa fatura kes desen kesemez

Maliye Bakanı Ağbal, yapılan düzenlemesi sektör açısından oldukça önemli gördüklerini ve düzenlemenin uygulanması mümkün olan diyagramlar üzerinde yükseleceğini de belirterek: "Şimdi tutup vatandaşa ihtiyacının dışında ürettiği elektriği sisteme sat, sonra da fatura kes ve beyanname ver, desek bunu yapamaycak. Zor işler bunlar. Bu durumda vergi politikası tarafında da buradan oluşan kazançların vergiden istisn edilmesi mümkün olabilir. Yani bu yapılan teslimelrin KDV'den müstesna tutulması olası..." ifadelerini kullandı. 

Belki de torba yasayla düzenlenir

Düzenlemenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından geliştirildiğini ve kendisinin de bu düzenlemeye destek vermek üzere devreye girdiğini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu alanın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ağbal, çalışma arkadaşlarına bu fikirlerini ilettiğini ve yetiştirilmesi ve Bakanlar Kurulu'nda da uygun görülmesi halinde Torba Yasa'ya dahi girebileceğini de belirterek: "Elbette hali hazırda 10 kilovata kadar sınır bulunuyor. Elbette burada temel esas vatandaşın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir..." dedi. 

Kaynak yönetimi vergiden daha önemli

Gelir İdaresi Başkanlığı ile EPDK'nin konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiğini ve kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesinin vergi elde etmekten daha önemli olduğuna da dikkat çeken Ağbal: "Bu nedenle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemesine destek olacağız. Bu toplantıda EPDK Yetkilileri de vatandaşların binalarınnı çatı ve cephelerine yerleştirilen elektik üretimini sisteme aktarması için fature kesmesinin sektörde sıkıntıya sokacağı bilgisini verdik. Gleri İdaresi Başkanlığı'nı da bu konuda bilgilendirdik. Yetkililer iki tarafında sorunlarının çözümünde de birlikte hareket edecekler. İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılacak ve çatı ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımı da hızla yaygınlaşacak..." dedi. 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Ankapark GES'ten 13 milyon gelir

Ankapark GES'ten 13 milyon gelir

Kuşadası Güneş Enerji Santrali üretime başlıyor

Kuşadası Güneş Enerji Santrali üretime başlıyor

Konutta ve sanayide elektrik ve doğalgaza zam

Konutta ve sanayide elektrik ve doğalgaza zam

Vaillant'ın Antalya hedefi: Yenilenebilir ürünlerle enerji tasarrufu

Vaillant'ın Antalya hedefi: Yenilenebilir ürünlerle enerji tasarrufu

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki  53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

10 Dilde Çalışanla  Lüks Yatırımcı Avı

10 Dilde Çalışanla Lüks Yatırımcı Avı

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

EN ÇOK OKUNANLAR