Güneş panelinden elektrik satışı vergiden muaf oldu

Binaların çatı ve cephelerinde kurulan güneş panellerinde elde edilen ihtiyaç fazlası elektriğin satışını gerçekleştirenlere 'vergi muafiyeti taşıyan esnaf' tanımı sunan düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Güneş panelinden elektrik satışı vergiden muaf oldu

İlk olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyurulan 'güneş panellerinde' üretilen fazla elektriğin satışına ilişkin düzenleme yasalaştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile birlikte binaların çatı ya da cephelerine inşa edilen güneş enerjisi panellerinin fazla elektriğinin satışı vergiden muaf kabul edildi

Vergiden muaf esnaf kabulü

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı imzasıyla yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışından Esnaf Muaflığı başlığını taşıyan ikinci bölümde, 7103 sayılı Kanun ile 193 sayılı kanunun esnaf muafiyetini düzenleyen 9'uncu maddesine ek yapıldı. Bu ekleme ile birlikte Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimine ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleşti. Bu kapsamnad sahibi olunan ya da kiralanan konutları çatı ya da cephelerinde kurulan ve kuru güce asami 10 k!'ya kadar olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyacç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar kapsam dahiline alındı. Düzenlemeye kat maliklerince ana gayrimenkülün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar da dahil edildi. 

Muafiyetin kapsamı ne olacak?

Esnaf muafiyetinin şartları ise ilgili tebliğinin 3. maddesi ile düzenlendi. Muafiyetten yararlanabilmek için üretim tesisinin sahip olunan yahut kiralanan konutun çatı ya da cephelerinde kurulu olması, üretim tesisinin kurulu gücünün de 10 kW ve üstü olması şartı getirildi. Diğer taraftan elektriğin sadece bir üretim tesisinde üretimi ve üretilen elektik enerjisinden ihtiyaç fazlasının ise son kaynak tedarik şirketine satılması şartı belirlendi. Tebliğin ilgili maddesinde elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılmasının mnuafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği de belirtilerek, apartmanların çatı ya da cephelerine kurulan üretim tesisinin de muafiyete engel teşkil etmediğine vurgu yapıldı. 

Apartmanlarda elektrik üretim tesisinin mülkiyet hakkı

Apartmanlarda yer alan elektrik üretim tesikinin mülkiyet hakkı ise hisseleri oranında kat maliklerine ait olacak. İhtiyaç fazlası elektriğin son tedarik şirketine satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları ölçüsünde yönetimin değil, kat maliklerinin geliri olarak kabul edilecek. İhtiyaç fazlası elektriğin son kaynak tedarik firmasına satışında her bir malik de muafiyetten ayrı ayrı yararlanacak. Elde edilen bu gelir apartman yönetimleri tarafından tahsil edilerek ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek. Tercihe uygun olarak gelirin kat maliklerine uygun olarak pay edilmesi durumunda da muafiyetten yararlanılabilecek. Bu durum apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümleri için de geçerli olacak. 

Birden fazla üretim tesisinde yalnızca bir vergi muafiyeti

Gerçek kişilerce kullanılan birin üzerinde fazla konutta elektrik üretim tesisinin kurulması durumlarda da yalnızca bir tesis için esnaf muafiyetinden faydalanılabilecek. Tebligin ilgili maddesinde: "Hangi tesis için esnaf muaflığından faydalanılacağı, ilgili son kaynak tedarik şirketine bildirilmek suretiyle serbestçe belirlenebilecektir." şeklinde konuştu. 

Vergi muafiyetinden yararlananların yükümlülükleri

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, defter tutma, beyanname verme ya da belge düzenleme gibi yükümlülükleri bulunmayacak. Bu muafiyetten yararlananlar ise kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldığı mal ve giderlere ilişkin belgelerini kanunen belirlenen süre içinde saklama zorunluluğu getirildi. 

Binalarda yalıtım zorunluluğu başladı. Ayrıntılar için tıklayın...

Maliye Bakanı Naci Ağbal duyurmuştu

Maliye Bakanlığı, binaların çatı ve cephelerinde kurulan güneş panelleri aracılığıyla üretilecek elektriğin vergilendirilmesiyle ilgili vatandaşa kolaylık sağlayacak bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Fazla elektriğin sisteme aktarılması ile birlikte kaynakların doğru kullanımında önemli bir fayda yaratılmış olacağına dikkat çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak bir Torba Yasa Düzenlemesi dahi yapılabileceğini söyledi.

Nerede para varsa, orada vergi var

 Maliye Bakanı Naci Ağbal, binalarda üretimi gerçekleştirilen elektrikle ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Durumu'nun düzenlemesine destek verileceğini söyledi. EPDK'nın, bu noktalardan üretimi gerçekleştirilen ve ihtiyacın üzerindeki üretimin sisteme verilmesi konusundaki düzenlemeye paralel olarak hareket edeceklerini vurgulayan Naci Ağbal: "Buradan elde edilecek fazla elektrik üretimi enerji arzı ihtiyacına katkı sunacak. Bakanlığımız açısından ise paranın söz konusu olduğu her alanda verginin de gerekli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor..." dedi. 

 

Güneş paneli elektriğinin satışında vergi kolaylığı

 

Vatandaşa fatura kes desen kesemez

Maliye Bakanı Ağbal, yapılan düzenlemesi sektör açısından oldukça önemli gördüklerini ve düzenlemenin uygulanması mümkün olan diyagramlar üzerinde yükseleceğini de belirterek: "Şimdi tutup vatandaşa ihtiyacının dışında ürettiği elektriği sisteme sat, sonra da fatura kes ve beyanname ver, desek bunu yapamaycak. Zor işler bunlar. Bu durumda vergi politikası tarafında da buradan oluşan kazançların vergiden istisn edilmesi mümkün olabilir. Yani bu yapılan teslimelrin KDV'den müstesna tutulması olası..." ifadelerini kullandı. 

Belki de torba yasayla düzenlenir

Düzenlemenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından geliştirildiğini ve kendisinin de bu düzenlemeye destek vermek üzere devreye girdiğini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu alanın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ağbal, çalışma arkadaşlarına bu fikirlerini ilettiğini ve yetiştirilmesi ve Bakanlar Kurulu'nda da uygun görülmesi halinde Torba Yasa'ya dahi girebileceğini de belirterek: "Elbette hali hazırda 10 kilovata kadar sınır bulunuyor. Elbette burada temel esas vatandaşın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir..." dedi. 

Kaynak yönetimi vergiden daha önemli

Gelir İdaresi Başkanlığı ile EPDK'nin konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiğini ve kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesinin vergi elde etmekten daha önemli olduğuna da dikkat çeken Ağbal: "Bu nedenle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemesine destek olacağız. Bu toplantıda EPDK Yetkilileri de vatandaşların binalarınnı çatı ve cephelerine yerleştirilen elektik üretimini sisteme aktarması için fature kesmesinin sektörde sıkıntıya sokacağı bilgisini verdik. Gleri İdaresi Başkanlığı'nı da bu konuda bilgilendirdik. Yetkililer iki tarafında sorunlarının çözümünde de birlikte hareket edecekler. İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılacak ve çatı ve cephe tipi güneş panellerinin kullanımı da hızla yaygınlaşacak..." dedi. 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Ankapark GES'ten 13 milyon gelir

Ankapark GES'ten 13 milyon gelir

Kuşadası Güneş Enerji Santrali üretime başlıyor

Kuşadası Güneş Enerji Santrali üretime başlıyor

Konutta ve sanayide elektrik ve doğalgaza zam

Konutta ve sanayide elektrik ve doğalgaza zam

Vaillant'ın Antalya hedefi: Yenilenebilir ürünlerle enerji tasarrufu

Vaillant'ın Antalya hedefi: Yenilenebilir ürünlerle enerji tasarrufu

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut!

“Markalı Arsa”yı Gayrimenkul Sektörü ile Tanıştıran Nef’ten 2022’nin İlk Fırsatı!

“Markalı Arsa”yı Gayrimenkul Sektörü ile Tanıştıran Nef’ten 2022’nin İlk Fırsatı!

Silverline ile yılın son günlerinde mutfaklar yenileniyor

Silverline ile yılın son günlerinde mutfaklar yenileniyor

KİPTAŞ 24 Aralık’ta 64 dükkan ve 2 konutu açık artırmayla satışa sunuyor

KİPTAŞ 24 Aralık’ta 64 dükkan ve 2 konutu açık artırmayla satışa sunuyor

Swissôtel Residences Çeşme ile villa konforu rezidans kültürüyle buluşuyor

Swissôtel Residences Çeşme ile villa konforu rezidans kültürüyle buluşuyor

Pasifik GYO Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı, 2022’de İstanbul’da iki yeni projeye başlayacak

Pasifik GYO Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı, 2022’de İstanbul’da iki yeni projeye başlayacak

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı Tema İstanbul 2’yi satışa sundu

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı Tema İstanbul 2’yi satışa sundu

Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Konut satışları hızlı arttı, yabancıya satışta rekor kırıldı

Avrupa gayrimenkul sektörüne duyulan güven geçen yıla göre iki kat arttı

Avrupa gayrimenkul sektörüne duyulan güven geçen yıla göre iki kat arttı

Ege Yapı’dan İstanbul ve İzmir’de 7 milyarlık 7 proje yatırımı

Ege Yapı’dan İstanbul ve İzmir’de 7 milyarlık 7 proje yatırımı

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandı

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandı

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması geri dönüyor… Binalar altıncı kez depremde ayakta kalmak için yarışacak

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması geri dönüyor… Binalar altıncı kez depremde ayakta kalmak için yarışacak

İzmir’de satış ve kira bedelleri yüzde 20-25 oranında arttı

İzmir’de satış ve kira bedelleri yüzde 20-25 oranında arttı

Kaleseramik ‘Atık Yönetimi’ ile ‘Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü kazandı

Kaleseramik ‘Atık Yönetimi’ ile ‘Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü kazandı

GYODER Gösterge: Yabancıya konut satışı Eylül’de tarihin en yüksek rakamına ulaştı

GYODER Gösterge: Yabancıya konut satışı Eylül’de tarihin en yüksek rakamına ulaştı

Yunanistan’daki Metro Cash&Carry depolarının inşasında İzocam Taşyünü ürünler tercih edildi

Yunanistan’daki Metro Cash&Carry depolarının inşasında İzocam Taşyünü ürünler tercih edildi

İMSAD: İnşaat malzemesinde iç ve dış talep eylül ayında da devam etti

İMSAD: İnşaat malzemesinde iç ve dış talep eylül ayında da devam etti

Vakıf GYO, “Tablo Adalar” ile mutluluğun resmine imza atıyor

Vakıf GYO, “Tablo Adalar” ile mutluluğun resmine imza atıyor

Akyapı 1 milyar 750 milyon liralık yatırım halkasının ilk projesi Limonlu Bahçe Konakları'nı satışa sundu

Akyapı 1 milyar 750 milyon liralık yatırım halkasının ilk projesi Limonlu Bahçe Konakları'nı satışa sundu

Tapu harcında kasım ayı bitmeden tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Tapu harcında kasım ayı bitmeden tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Tayfun Küçükoğlu: İklim kriziyle mücadelede en büyük gücümüz ısı yalıtımı olabilir

Tayfun Küçükoğlu: İklim kriziyle mücadelede en büyük gücümüz ısı yalıtımı olabilir

EN ÇOK OKUNANLAR