Hibe harç oranı 2018

Gayrimenkul tapuları başkasına satış yoluyla ya da hibe yoluyla devrebilebilir. Hibe harç oranı nedir? Hibe harcı hesaplama, tapuda hibe harcı ne kadar? hepsi ve daha fazlası bu yazımızda...

Hibe harç oranı 2018


Hibe, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan bir malın mülkiyetinin bir başkasına devrebilmesine denir.

Hibe harç oranı 2018

2018 yılında da gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri anyi hakların bağışlanmasın, kanunu mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinde binde 68,31 oranında hibe harcı ödemesi yapılıyor. 

Hibe harcı 2017 

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyeti sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında sürenin dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılır. Yani 2017 yılında hibe harç oranı binde 68,31'di. 

Tapu hibe işlemleri için gereken belgeler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi.

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları.

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.