İhtarname nasıl gönderilir?

Kiracının ev sahibine karşı olan sorumluluklarının en başında kirayı ödemesi geliyor. Kiracınız kirayı ödemiyorsa işe ihtar çekerek başlayabilirsiniz. Peki, ihtarname nasıl çekilir? İşte yanıtı...

İhtarname nasıl gönderilir?

Kiracının ev sahibine karşı olan sorumluluklarının en başında kirayı ödemesi geliyor. Kiracınız kirayı ödemiyorsa işe ihtar çekerek başlayabilirsiniz. Peki, ihtarname nasıl çekilir? İşte yanıtı...

İhtarname nasıl yazılır?  

Noter tarafından hazırlanan ihtarlane ile yasal süreç başlıyor. İhtarnamenin yasal bir boyut kazanabilmesi için noter tarafından hazırlanmış olması oldukça önemlidir. 

1. ihtardan 20 gün sonra kiracı kirayı ödemezse ev sahibi 2. haklı ihtarı çeker. Bu iki ihtar çekildikten sonra ev sahipleri tahliye davası açma hakkına sahip olur. Eğer ihtarnameyi takip eden 30 gün içinde kiracı ödeme yaparsa hiçbir sorun kalmaz. 

Kiracı İhtarname Örneği 

İHTAR EDEN :…….
VEKİLLERİ :…….
KARŞI TARAF :…….
KONU :
………………. kira bedeli ………………. sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……. tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.
2-Her ayın …… ile ……. arasında Bankaya yatırmanız gereken ……. ……. kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.
3-……. ……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.
İSTEM SONUCU :
İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ……. ……. kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.
İHTAR EDEN VEKİLİ
…….
SAYIN NOTER :
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.
İHTAR EDEN VEKİLİ
…….