İktisap nedir?

Medeni Kanun'a göre bir hak doğrudan doğruya ya da devir ile iktisap edilebilir. İktisap nedir? İktisap bedeli nedir? İktisap etmek, iktisap değeri ve tüm merak edilenleri sizler için derledik...

İktisap nedir?

Medeni Kanun'a göre bir hak doğrudan doğruya ya da devir ile iktisap edilebilir.  İktisap nedir? İktisap bedeli nedir? İktisap etmek, iktisap değeri ve tüm merak edilenleri sizler için derledik...

İktisap nedir? 

İktisap hukuki terim olarak elde etmek anlamına gelir ve hak sahibinin bir şeyin mülkiyetine sahip olma yollarıdır. Medeni Kanun'a göre bir hak doğrudan ya da devir ile iktisap edilebilir. Hakkın doğrudan ilk sahibine iktisap etmesine aslen iktisap, hakkın bir kişiden diğerine geçmesine devren iktisap adı verilir. 

İktisap bedeli nedir? 

Taşınma üzerinden elde edilen gelirlerde iktisap bedeli üzerinde hesaplamalar yapılır. Gelir Vergisi Kanunu'nda 70. maddede belirtilmiş olan mal ve haklar, iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde satma, takas, devir, kamulaştırma ya da sermaye olarak kullanımları durumunda değer artışı kazancı meydana gelir. Elden çıkarmada iktisap bedeli, mal ya da hakkın satıldığı ay hariç tutularak toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) artış oranı baz alınır. Artışın yüzde 10 ve üzerinde olması halinde ise endeksleme yapılmaz. 

İktisap tarihi nedir? 

Bir taşınmazın iktisabı tapuya tescil ile meydana gelir. Taşınmazın elden çıkarılması durumunda meydana gelen değer artışı kazancının belirlenmesi için iktisap tarihi olarak, taşınmazın tapuya tescil ettiği tarih esas alınır. Hak sahiplerinin taşınmazı müteahhit, toplu konut idaresi ya da kooperatif yolu ile kullanıma hazır almaları ve bu durumun su, elektrik faturası gibi belgeler ile belirlenmesi halinde, taşınmazın kullanıma başlanma zamanı iktisap tarihi olarak kabul edilir. 

Kira beyannamesinde iktisap bedeli nedir? 

Kira beyannamesinde iktisap bedelini şöyle açıklayabiliriz; Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i indirilebiliyor. Bu indirim sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanıyor. 2011 yılından önce iktisap edilen konutlar indirimden yararlanamıyor. İktisap bedelinin yüzde 5'lik indirimi, sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için geçerli.