İmar durumu nedir?

Gayrimenkul satın alırken bazı konularda araştırmalar yapmak gerekiyor. Bu gibi durumlarda özellikle gayrimenkulün imar durumu araştırılıyor. Peki imar durumu nedir?

İmar durumu nedir?

Gayrimenkul satın alırken bazı konularda araştırmalar yapmak gerekiyor. Bu gibi durumlarda özellikle gayrimenkulün imar durumu araştırılıyor. Peki imar durumu nedir? 

İmar durumu nedir? 

İmar durumu arsa üzerinde ne kadar ve ne amaçlı yapı inşa edilebileceğini gösterir. İmar parselinin boyutunu, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak binanın teknik şartlarını belirten belgedir. İmar durumu belgesi, parsele konut mu ticari alan mı yapılabileceğini gösteren belgedir. İmar durumu belgesinde, söz konusu arsa üzerinde hangi şekilde bir yapı yapılabileceğine dair hükümler bulunur. 

İmar parselinin sınırlarını, boyutlarını, kullanım şeklini ve teknik şartlarını belirten belgeye imar durumu belgesi denir. Arsanın içinde bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanabileceğinin sınırlarını gösterir. İmar durumu belgesi, parselin kimlik kartıdır. Arsa hakkında temel ana bilgileri içerir. İmar durumu belgesi belediyeden alınabiliyor. İmar durumu belgesi alabilmek için ilgili belediyeye; çap belgesi, tapu ve nüfus kağıdı ile başvurulabiliyor.  

İmar durumu belgesinde yer alan KAKS ve TAKS, inşaatın kesin boyutlarını belirler. TAKS (Taban Alanı Katsayısı); arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranını, KAKS (Kat Alan Kat Sayısı) ise emsalde arsanın üzerinde yapılacak toplam inşaat alanını ifade eder. 

İmar durumu belgesinde yer alan bilgiler
İmar durumu belgesinde; inşaat yapılıp yapılamayacağı, KAKS (Taban Alanı Katsayısı), KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı), arsanın bitişik ya da ayrık nizam olduğu, ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığı, yola terk olup olmadığı, maksimum bina yüksekliği, zemin bilgileri, eni ve boyu, tevhid ve ifraz şartları gibi bilgiler yer alır.